Papírny a celulózky působí na vysoce konkurenčním trhu, kde se musí přizpůsobovat novým požadavkům a tržním trendům a stále přísnějším environmentálním standardům. Především v oblasti recyklovaného papíru se tak zachování provozní výkonnosti a ziskových marží stává náročným úkolem. Jako jeden z předních dodavatelů recyklovaného papíru v Evropě si společnost SUEZ uvědomuje všechna úskalí tohoto odvětví a poskytuje řešení vedoucí k posílení a zdokonalování všech výrobních postupů tak, aby zajistila ziskovost činností a jejich soulad s legislativou.
Vaše výzvy

Růst zisku v souladu s environmentálními standardy

Papírenský průmysl prochází velkými změnami a přizpůsobuje se novým požadavkům trhu.

 

Poptávka po výrobě hygienických papírů a po obalových produktech spojená s on-line prodejem zboží se zvyšuje a nahrazuje prudký pokles poptávky po grafickém papíru a papíru pro polygrafický průmysl (noviny, časopisy apod.), způsobený rozmachem zpravodajských internetových stránek a reklamy na internetu.

 

Samotná výroba je čím dál tím složitější z důvodu rostoucího nedostatku druhotných surovin; zajištění dodávek recyklovaných vláken se stává výzvou, a to zejména s ohledem na rostoucí poptávku po obalech a kartonech.

 

Proces výroby papíru a buničiny je také náročný na spotřebu vody a energie. Z důvodu přísnějších environmentálních standardů, požadovaných legislativou a veřejností, je ziskovost tohoto odvětví závislá na efektivním řízení spotřeby zdrojů.

 

Těmto výzvám je třeba čelit.

50
%
vyrobeného papíru pochází z recyklovaného papíru
2
%
bude meziroční růst poptávky v rozvojových zemích do roku 2025
40 to 60
%
z celkových výrobních nákladů jsou náklady na dodávky recyklovatelného papíru
Naše řešení

Naše ambice: zefektivnit Vaše procesy, snížit Vaše náklady a redukovat Vaši environmentální stopu

Řešení společnosti SUEZ je navrženo tak, aby zvyšovalo úspory zajištěním dodávek sběrového papíru, maximalizovalo jeho opětovné využití a snížilo náklady na spotřebu vody a energie a odstraňování odpadů. Naše řešení pomáhají optimalizovat zdroje pomocí minimalizace spotřeby vody a energie, snížení produkce odpadů, zvýšení recyklace odpadů a snížení spotřeby fosilních paliv. Pomocí tohoto řešení mohou papírny a celulózky zvyšovat zisk, omezit vliv na životní prostředí, zvýšit hodnotu své značky a současně zajistit kontinuitu a bezpečnost výroby.
Pâtes et papier production

Jak lépe řídit Vaše výrobní procesy?

Úzce s Vámi spolupracujeme při vývoji řešení na míru, která vám pomohou zajistit dodávky druhotných surovin, optimalizovat výrobní cyklus a snížit náklady na odstranění odpadu.
Objevte naše řešení
pulp and paper

Jak šetřit vodu a snížit svou environmentální stopu?

Při vývoji nových aplikací pro stávající zařízení pomáháme papírnám a celulózkám řešit kontaminanty přenášené vodou ve výrobních procesech. Poskytujeme také řešení pro snížení spotřeby vody.
Objevte naše řešení
Paper

Jak využít odpadní vody z výroby

Díky našim odborným znalostem v oblasti využití odpadů a znalostem o procesech v papírenském průmyslu pro Vás můžeme zajistit odpovídající řešení a služby spojené s využitím odpadu. Dále využíváme kal k výrobě energie nebo kompostu.
Objevte naše řešení
Pulp paper

Jak optimalizovat spotřebu energie a nákladů?

Disponujeme odbornými znalostmi v oblastech kogenerace a výroby energie z biomasy, která snižuje spotřebu a umožňuje lepší kontrolu nad náklady. Pomocí fermentace metanu můžete například vyrábět energii z odpadních vod.
Objevte naše řešení