Jak lépe řídit Vaše výrobní procesy?

Úzce s Vámi spolupracujeme při vývoji řešení na míru, která vám pomohou zajistit dodávky druhotných surovin, optimalizovat výrobní cyklus a snížit náklady na odstranění odpadu

Zabezpečte si dodávky druhotných surovin a optimalizujte svůj výrobní cyklus

Společnost SUEZ Trading byla založena v roce 2014 a stala se jedním z největších evropských dodavatelů sběrového papíru. Garantujeme kvalitu tohoto produktu, který prochází neustálou kontrolou v souladu se specifikacemi a požadavky našich klientů. Dodávky sběrového papíru jsou smluvně zajištěny.

 

Kromě toho Vám můžeme poskytnout širokou škálu zařízení a služeb v oblasti odpadů a vody, které jsou přizpůsobeny potřebám bělení buničiny za použití ozonu. Ozón je silné vysoce reaktivní bělicí činidlo, které se vyrábí ze vzduchu nebo čistého kyslíku vystaveného elektrickému výboji.

 

Ozon je účinný a šetrný k životnímu prostředí. Naše řešení Vám umožňují:

  • Optimalizovat spotřebu energie a zaručit nepřetržitou výrobu;
  • Snížit spotřebu vody na polovinu a zajistit vysokou kvalitu výroby celulózových vláken;
  • Zpracovávat odpadní vody

Snižte své náklady na odstranění odpadu a dodržujte environmentální standardy

Poskytujeme systémy pro zpracování odpadních vod, které jsou v souladu s legislativou.

 

Proces Meteor C je například navržen tak, aby odbourával uhlíkaté znečištění z průmyslových odpadních vod na základě předběžné biologické úpravy nebo na základě globálního zpracování.

 

Naše řešení Vám pomohou minimalizovat provozní náklady na několika úrovních:

  • Rozšíření Vaší stávající výrobní kapacity
  • Dodržování legislativy týkající se životního prostředí
  • Zlepšení Vaší schopnosti zvládat odchylky v objemech zpracovávaných odpadních vod, a to včetně vysokých průtoků
  • Volba optimální výkonnosti s ohledem na množství CHSK a NL v odpadních vodách