Jak optimalizovat spotřebu energie a nákladů?

Disponujeme odbornými znalostmi v oblastech kogenerace a výroby energie z biomasy, která snižuje spotřebu a umožňuje lepší kontrolu nad náklady. Pomocí fermentace metanu můžete například vyrábět energii z odpadních vod.

Snížení nákladů na energie u čistíren odpadních vod

Na snížení spotřeby energie čistíren odpadních vod pracujeme od fáze auditu až po fázi dodávky a řízení speciálních zařízení a nabízíme celou škálu řešení, která jsou navrhována pro každou z klíčových fází tohoto procesu:

  • Čerpací zařízení
  • Biologický stupeň úpravy
  • Zpracování kalu
  • Výroba bioplynu
  • Řízení spotřeby vzduchu v provzdušňovacích nádržích a její úprava v reálném čase na základě technologie GREENBASS

Výroba elektřiny, páry nebo biometanu

Bioodpad nabízí významný potenciál pro výrobu zelené energie. Poskytujeme řešení spojená s návrhem, dodávkou a provozem zařízení na fermentaci metanu a čištění bioplynu. Můžeme podstatným způsobem zlepšit Vaše environmentální výsledky tím, že:

  • budeme vyrábět elektřinu a páru k pokrytí veškerých energetických nároků Vašich zařízení,
  • budeme vyrábět biometan jako zdroj zelené energie nebo biopaliv.