Jak šetřit vodu a snížit svou environmentální stopu?

Při vývoji nových aplikací pro stávající zařízení pomáháme papírnám a celulózkám řešit kontaminanty přenášené vodou ve výrobních procesech. Poskytujeme také řešení pro snížení spotřeby vody.

Odbourávejte silná znečištění, jakými jsou mikro polutanty a tvrdá CHSK

Tyto biologicky neodbouratelné znečišťující látky mohou mít vliv na užitkovou vodu a výkonnost ČOV.

 

Na základě osvědčených metod navrhujeme a implementujeme kombinaci technologií, které nejlépe odpovídají Vašim potřebám a které nabízejí ten nejlepší ekonomický poměr:

  • Analýza a testování na místě pomocí kontejnerových pilotních zařízení
  • Výběr nejvhodnějšího procesu z nabídky zpracování in situ v rámci procesu, zpracování na ČOV nebo spalování znečištěných odpadních vod
  • Pokročilé zpracování: ozonová oxidace, adsorpce aktivního uhlí nebo membránová filtrace

Snižte spotřebu vody při odstraňování tiskařských barev (deinking)

Řešení Greywater deinking využívající flotaci rozpuštěného vzduchu (DAF) umožňuje úspornější a oběhové využití vodních zdrojů.

Technologická účinnost zajišťuje optimální čiření vody, což umožňuje její opětovné vracení do procesu. Vzduchové bubliny vytvářené flotační jednotkou způsobují to, že částice barvy stoupají k povrchu a vytvářejí pěnu složenou z mýdla, částic barev, vláken, jemných částic a plnidel. Tato hmota se nazývá kal z odstraňování tiskařských barev (deinking). Tento kal může být znovu použit v materiálech pro stavebnictví nebo jako zemědělské hnojivo.

Tyto flotační jednotky dále:

  • Zaručují konstantní kvalitu vody
  • Umožňují recyklaci vody za nízkou cenu
  • Optimalizují proces a snižují spotřebu polymeru
  • Využívají prostoru pomocí kompaktní, robustní technologie na klíč, která se snadno instaluje
  • Snižují vodní stopu a dopad na životní prostředí