Průzkum ložisek a těžba ropy a zemního plynu jsou nepostradatelné činnosti, jejichž cílem je uspokojovat rostoucí globální poptávku po energiích. SUEZ poskytuje své odborné znalosti při návrhu a rekonstrukcích Vašich zařízení a chytrá řešení provozu a údržby. Pro zlepšování výkonnosti produkce a ochranu životního prostředí poskytujeme řešení na úpravu vody, zpracování plynů a nakládání s odpady.

Uspokojit rostoucí poptávku po ropě a zemním plynu v souladu s legislativou

Voda hraje v celém výrobním procesu klíčovou roli. Požadavky na kvalitu, spolehlivost, bezpečnost a účinnost procesů úpravy vody jsou stále vyšší.

 

Bezpečné odstranění odpadů je také zásadním problémem. Energetická účinnost je v centru zájmu tohoto průmyslového odvětví. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Vašich zaměstnanců, zajištění dlouhodobé budoucnosti Vašich zařízení, snížení Vaší ekologické stopy, snížení nákladů a zaručení nepřetržité výroby jsou klíčové faktory, které přispívají k udržitelnosti a výkonnosti Vašich činností, což Vám umožňuje uspokojovat neustále rostoucí poptávku po energiích.

96
milionů barelů
byla denní světová poptávka po ropě v roce 2015, zveřejněná Mezinárodní agenturou pro energii.
3
barely
je průměrné množství vody použité na každý barel vytěžené ropy
24
%
je podíl energie získaný ze zemního plynu
Naše řešení

Podpora produkce ropy a zemního plynu v souladu s legislativou

Poskytujeme řešení pro řízení vody, energie a toku odpadů přizpůsobené konvenční a nekonvenční produkci uhlovodíků na souši i na moři.

 

Naše řešení jsou přizpůsobena dostupným zdrojům a kvalitě vyžadované na ropných polích pro dosažení optimálního výkonu. Naše odborné znalosti Vám umožňují zvýšit produktivitu a zaručit bezpečnost a ochranu životního prostředí. Pomáháme Vám řídit rizika spojená s těžbou ropy a zemního plynu, zajišťujeme dodržování environmentálních a bezpečnostních norem a zajišťujeme podmínky pro její akceptaci veřejností.

Antwerp plant

Zvyšte svou produktivitu

Umožníme Vám dosáhnout vyšší produktivity a snížit náklady. S řešeními zvyšujícími další využití ropy a zemního plynu, nastavujícími systémy recyklace a zajišťujícími ochranu Vašeho majetku jsme klíčovým partnerem, který Vám pomáhá zvyšovat Vaši konkurenceschopnost.
Objevte naše řešení
Oil gaz upstream

Zabezpečte své činnosti

Zabezpečením Vašich činností zaručíme nepřetržitou výrobu prostřednictvím spolehlivých řešení pro řízení rizik a nouzových situací a přizpůsobené servisní služby pro optimální řízení zařízení a jejich provozní účinnost.
Objevte naše řešení
Drill floor

Zlepšete svou prezentaci a snižte svou environemtální stopu

Optimalizujeme sociální a environmentální integraci Vašich provozů. Přijetí místní veřejností je klíčovým faktorem Vaší výkonnosti. Nabízíme specializovaný rozsah služeb pro udržitelnější činnosti.
Objevte naše řešení

Nabídka služeb pro pobřežní ropný a plynárenský průmysl

Služby týkající se mořské vody, produkované vody a zemního plynu

  • Zpracování mořské vody pro reinjektáž nebo odsolování ropy.
  • Výroba pitné vody pro obytné zóny
  • Úprava vody pro vypouštění a zpětnou injektáž.
  • Zpracování ropy, dehydratace zemního plynu a odstraňování H2S.
Naše odborné znalosti

Podporujeme Vás v celém hodnotovém řetězci

Naše odborné znalosti pro realizaci vašich projektů poskytujeme od poradenství v oblasti řízení zdrojů až po poprodejní služby