Zabezpečte své činnosti

Zabezpečením Vašich činností zaručíme nepřetržitou výrobu prostřednictvím spolehlivých řešení pro řízení rizik a nouzových situací a přizpůsobené servisní služby pro optimální řízení zařízení a jejich provozní účinnost.

Efektivní řízení rizik

 • Preventivní provádění bezpečnostních kontrol
 • Reakce na havarijní úniky
 • Řešení povodňových situací
 • Standardizace systémů
 • Protikorozní řešení
 • Diagnostika mořského prostředí

Bezpečné nakládání s odpady

 • Bezpečné čištění, odstranění a recyklace odpadu NORM nebo radioaktivní kontaminace
 • Bezpečný sběr, recyklace a odstraňování nebezpečného odpadu a zdravotního odpadu
 • Odstraňování nebezpečných odpadů, azbestu, olova, izolace, radioaktivních senzorů

Monitorování, předvídání a komplexní plánování zdrojů

 • Průmyslové čištění
 • Nakládání s ostatními odpady
 • Správa zařízení v provozovnách
 • Údržba zařízení
 • Digital water
 • Předpověď počasí pro oblast oceánů