Zlepšete efektivitu těžby ropy a zemního plynu

Umožníme vám dosáhnout vyšší produktivity a snížit náklady. S řešeními zvyšujícími další využití ropy a zemního plynu, nastavujícími systémy recyklace a zajišťujícími ochranu vašeho majetku jsme klíčovým partnerem, který Vám pomáhá zvyšovat Vaši konkurenceschopnost.

Zlepšení využití ropy a zemního plynu

Prostřednictvím posouzení rizik a optimalizovaného řízení bezpečnosti na místě můžeme zaručit optimální bezpečnostní podmínky pro maximální produktivitu:

 • Chemické látky pro produkci ropy a zemního plynu, zajištění toků, integrita majetku a otevření nových ropných polí
 • Plynové hospodářství (odbourávání H2S, odvodňování, čištění, odstraňování N2)
 • Příprava injektážní vody z externího zdroje vody a vyrobené vody (zaplavení, EOR, ASP)
 • Příprava procesní vody (onshore/offshore)
 • Kompletní nabídka služeb (greenfield, brownfield)
 • Kapitálový prodej zařízení, možnosti leasingu (BOO, BOT)

Optimalizace zdrojů a řešení pro recyklaci

Optimalizujte své provozní náklady a posilte svá průmyslová zařízení

 • Flexibilní modely smlouvy od EP po DBOM
 • Flexibilní návrh vodohospodářských zařízení
 • Provoz a údržba
 • Služby dočasného zásobování vodou
 • ECOFLOW sdílení majetku (služba zpracování odpadních toků mimo lokalitu)
 • Odborné řízení membránových instalací
 • Standardizace zařízení a vybavení
 • Modelování sítí
 • Správa sítí (údržba, detekce úniků)
 • Řešení pro zajištění toků
 • Řešení integrity zařízení: inhibitory koroze, biocidy pro ochranu zařízení před bakteriemi, scavengery kyslíku pro ochranu zařízení, scavengery H2S pro ochranu zařízení před sirovodíkem