Zlepšete svou prezentaci a snižte svou environmentální stopu

Optimalizujeme sociální a environmentální integraci Vašich provozů. Přijetí místní veřejností je klíčovým faktorem Vaší výkonnosti. Nabízíme specializovaný rozsah služeb pro udržitelnější činnosti.

Zajistěte soulad s legislativou

 • Posouzení dopadů na životní prostředí
 • Hodnocení uhlíkové stopy
 • Řízení odpadních vod
 • Definice environmentálních a energetických ukazatelů
 • Podpora environmentální a energetické certifikace

Ochrana zivotniho prostredi

 • Zpracování odpadní a procesní vody před vypuštěním
 • Reinjektáž CO2 do ústí vrtu – odbourávání rtuti ze zemního plynu
 • Zpracování balastních vod
 • Zpracování znečištěné půdy a písku pomocí bioregenerace, tepelné desorpce a čištění
 • Demontáž plovoucích výrobních zařízení, skladovacích a vykládacích jednotek (FPSO) a plovoucích skladovacích a vykládacích jednotek (FSO)
 • Odstavení pobřežních zařízení z provozu
 • Hodnocení uhlíkové stopy
 • Predikce pohybu ropných skvrn a identifikace jejich povahy

Zvyšte svou společenskou odpovědnost a rozvíjejte pozitivní přínosy pro společnost

 • Přenos znalostí na místní obyvatelstvo
 • Bytová výstavba
 • Místní informovanost o Vašich činnostech založená na místních zkušenostech a produkci
 • Příprava informací pro okolní prostředí
 • Návrh provozoven
 • Alternativní modely dodávek