Produkce energie dnes stojí v centru globálních výzev. Do roku 2035 bude celosvětová poptávka po energiích o 30 % vyšší než tomu bylo v roce 2010, přičemž ropa a zemní plyn bude i nadále tvořit významný podíl.
Vaše výzvy

Úspěšně čelit výzvám spojeným s činnostmi v oblasti rafinace a petrochemie

Produkce energie dnes stojí v centru globálních výzev. Do roku 2035 bude celosvětová poptávka po energiích o 30 % vyšší než tomu bylo v rPomocí rafinace a petrochemických operací se ropa a zemní plyn přeměňují na hotové výrobky a chemické meziprodukty používané pro naše každodenní potřeby (palivo, plasty, pryskyřice atd.).

 

Tato výroba je neustále konfrontována s novými technickými a environmentálními problémy. Požadavky týkající se kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a účinnosti procesů úpravy vody jsou stále náročnější. Toto průmyslové odvětví musí být schopno zaručit ochranu zdraví a bezpečnosti svých zaměstnanců a lidí žijících v blízkosti jejích provozoven. Pokud mají být tyto činnosti udržitelné a účinné, musí také omezit svou ekologickou stopu, snížit provozní náklady a zajistit kontinuitu výroby.ce 2010, přičemž ropa a zemní plyn bude i nadále tvořit významný podíl.

100
milionů barelů
byla denní světová spotřeba ropy v roce 2015
1/3
světových energií pochází z ropy a 24 % ze zemního plynu
Naše řešení

Spojení výkonnosti petrochemického průmyslu s ochranou životního prostředí

Gjoa platform

Jak zajistit bezpečnost, minimalizovat rizika a zajistit soulad s legislativou?

Poskytujeme řešení pro zajištění optimálních bezpečnostních podmínek a plného dodržování legislativy, a pro renovaci a čištění rafinérských a petrochemických průmyslových areálů.
Objevte naše řešení
Petrochemical industrial plant

Jak optimalizovat využití zdrojů a zvýšit svoji výkonnost?

Naše řešení Vám pomohou přeměnit vodu a odpady na nové zdroje a řídit ochranu vodních a odpadových cyklů.
Objevte naše řešení
Offshore jack up drilling rig in the middle of the ocean

Jak zabezpečit kontinuitu svých činností?

Poskytujeme řešení pro zabezpečení dodávek vody, zajištění ochrany životního prostředí, zvýšení efektivity provozu a zachování integrity zařízení, která zajistí kontinuitu vašich činností.
Objevte naše řešení
Naše inovace

Naše inovace pro rafinérský a petrochemický průmysl

Aby naši zákazníci mohli využívat ta nejefektivnější řešení a vysoce výkonné technologie dostupné na trhu, společnost SUEZ investuje každým rokem 74 milionů EUR do více než 65 programů výzkumu a vývoje.
Naše odborné znalosti

Podporujeme vás v celém hodnotovém řetězci

Naše odborné znalosti pro realizaci vašich projektů poskytujeme od poradenství v oblasti řízení zdrojů až po poprodejní služby