Jak optimalizovat využití zdrojů a zvýšit svoji výkonnost?

Naše řešení Vám pomohou přeměnit vodu a odpady na nové zdroje a řídit ochranu vodních a odpadových cyklů.

Zvyšte využití svých zdrojů

Díky široké škále metod recyklace a opětovného využití odpadních vod a odpadů vám pomáháme zvyšovat využití Vašich zdrojů a také flexibilitu zpracování ropy.

 • Hodnocení Vaší vodní stopy
 • Strategie řízení zdrojů
 • Integrované řízení vodního cyklu
 • Optimalizace využití vody
 • Recyklace a opětovné využití vody (Zero Liquid Discharge).
 • Redukce a recyklace odpadů
 • Zpětné vtláčení podzemní vody
 • Recyklace použitých katalyzátorů
 • Regenerace a využití použitých rozpouštědel

Získávání energie z odpadů

 • Měření kompatibility ropy a směsí
 • Predikce problémů při zpracování a tendence tvorby usazenin
 • Určení dopadů na jednotky destilace ropy a následné činnosti
 • Vypracování proaktivních strategií k zamezení krátkodobých a dlouhodobých negativních dopadů
 • Chemické a aplikační technologie pro odsolovací zařízení
 • Různý přístup k řešení znečištění na základě mechanismů řešící primární příčiny
 • Pokročilý přístup k detekci a kontrole koroze
 • Rychlé měření kvality a vlastností ropy na místě
 • On-stream měření a strategie řízení

Plná škála outsourcovaných vodohospodářských služeb a procesy pro optimální ochranu majetku

 • Pronájem mobilních jednotek
 • Outsourcing (sdílených) zařízení pro zpracování a dodávky služeb
 • Smlouvy založené na výkonu
 • Realizace energeticky účinných zařízení na úpravu vody a zpracování odpadů InSight – služby dálkového monitorování
 • Posouzení a řízení výkonnosti odborných služeb
 • Programy a služby spojené s preventivní údržbou
 • Speciální chemické látky určené k ochraně zařízení (inhibitory koroze, prostředky proti usazeninám atd.)

Maximalizujte efektivitu prostřednictvím služeb spojených s energetickou transformací

 • Energie z odpadu (pára, elektřina, biopaliva, bioplyn)
 • Komerční využití organického kalu a kompostu
 • Komerční využití kalů s obsahem uhlíku
 • Řízení v oblasti energetiky
 • Úspěšné zpracování a využití širší škály ropných složek
 • Opětovné využití a recyklace ropy a minerálních olejů
 • Recyklace plastů na surovinu a konverze plastů na paliva
 • Programy kontroly tvorby usazenin pro maximalizaci využití energie

Zvyšte svou provozní flexibilitu a z variability udělejte výhodu

Detekce změn v kvalitě ropy, predikce dopadů na činnosti a zajištění strategií zmírňování dopadů tak, aby se předcházelo krátkodobým a dlouhodobým problémům

Řešení spojená s chemickou úpravou k zajištění čistoty zařízení, výkonnosti a zamezení tvorby usazenin/vodního kamene

Strategie prevence, detekce a zmírňování koroze prostřednictvím kombinovaných chemických a monitorovacích řešení spolu s pokročilým řízením

Poradenství v oblasti optimalizace výkonnosti systému

Možnosti udržení specifikací hotových výrobků při zvyšování výnosů produktů s vysokou hodnotou.

Programy speciálních chemických úprav pro procesní, vodovodní a odpadní systémy

Snímače na vstupu pro zvýšení frekvence a kvality měření výkonnosti systému

On-line monitorovací a řídicí systémy pro zlepšení výkonnosti s ohledem na provozní variabilitu

Odborné služby k určení oblastí provozní optimalizace a predikce provádění plánovaných a neplánovaných změn

Sanace starých zařízení

 • Sanace lokalit (půda a podzemní voda) in situ a ex situ
 • Odstavení zařízení z provozu a recyklace hodnotných materiálů
 • Sanace lokalit
 • Kvalifikace lokalit
 • Ekonomická přestavba lokalit