Jak zabezpečit kontinuitu svých činností?

Poskytujeme řešení pro zabezpečení dodávek vody, zajištění ochrany životního prostředí, zvýšení efektivity provozu a zachování integrity zařízení, která zajistí kontinuitu vašich činností.

Zabezpečte dodávku vody pro všechny výrobní procesy a nouzové potřeby

 • Zajištěná diagnostika a návrh sítě
 • Havarijní plán a zásobování vodou
 • Výroba užitkové vody, chladicí vody a kotelní vody pomocí řešení založených na čištění, filtraci a odsolování (pryskyřice, membrány a tepelná řešení).
 • Odsolení
 • Mobilní zdroje vody pro nouzové zásobování
 • Chemické látky a služby

Integrovaná řešení pro rafinérské procesy pro zachování integrity zařízení

 • Řešení založená na chemických látkách k udržení čistoty zařízení, výkonnosti a zamezení tvorby sedimentů/vodního kamene
 • Strategie prevence, detekce a zmírňování koroze prostřednictvím kombinovaných chemických a monitorovacích řešení a pokročilého řízení.
 • Optimalizace výkonnosti systému
 • Možnosti zachování specifikací hotových výrobků, a to při zvyšování výnosu produktů s vysokou hodnotou.
 • Programy specializované na chemické úpravy procesních, vodovodních a odpadových systémů
 • Snímače na vstupu pro zvýšení frekvence a kvality měření výkonnosti systému.
 • On-line monitorovací a řídicí systémy pro zlepšení výkonnosti s ohledem na provozní variabilitu.
 • Odborné služby k určení oblastí provozní optimalizace a předvídání provádění plánovaných a neplánovaných změn systému.

Řešení spojená s odpadními vodami a provozní služby

 • Čištění průmyslových odpadních vod: primární a sekundární odstraňování olejů, biologická úprava, recyklace vody
 • Odvodňování kalu, sušení a spalování
 • Čištění odpadních vod v místě nebo mimo lokalitu
 • Služby podpory činností back-office pro operátory klienta
 • Dálkové sledování zařízení klientů
 • Servisní obsluha a údržba na zavolání
 • Plná kontrola provozu a údržby zařízení klienta

Zpracování odpadu, průmyslové čištění a řešení pro transformaci energie

 • Zpracování a přeprava nebezpečného a ostatního odpadu
 • Plně spolehlivá a certifikovaná sledovatelnost
 • Nakládání s ostatními odpady a maximalizace recyklace
 • Nakládání s nebezpečnými odpady
 • Průmyslové čištění a údržba Integrované čištění během odstávek
 • Řízení katalyzátoru Výroba energie z nebezpečných a ostatních odpadů
 • Recyklace recyklovatelných materiálů
 • Minimalizace ukládání odpadu na skládky
 • Chytré monitorování