Jak zajistit bezpečnost, minimalizovat rizika a zajistit soulad s legislativou?

Poskytujeme řešení pro zajištění optimálních bezpečnostních podmínek a plného dodržování legislativy, a pro renovaci a čištění rafinérských a petrochemických průmyslových areálů.

Minimalizace rizik

Prostřednictvím posouzení rizik a optimalizovaného řízení bezpečnosti na místě zaručujeme optimální bezpečnostní podmínky a maximální produktivitu.

 • Individuální hodnocení rizik (studie HAZOP atd.).
 • Bezpečnostní školení a komunikace (normy SIR a F3C).
 • Srovnávací studie v rámci odvětví až po výměnu zkušeností
 • Zavádění a řízení bezpečnostních postupů v oblasti procesů, nakládání s vodami a odpady
 • Technické řízení rizik (včetně požárů, výbuchů a prevence znečištění).
 • Diagnostika ATEX

Zajištění souladu s legislativou s ohledem na všechny aspekty výroby

Na základě využití nejmodernějších technologií čištění znečištěných odpadních vod a nakládání s nebezpečnými odpady zaručujeme úplný soulad se stále přísnější environmentální legislativou:

 • Odstranění azbestu a konečné zpracování.
 • Technická řešení pro procesní, vodovodní a odpadní systémy.
 • Provoz a údržba technických zařízení
 • Monitorování a řízení procesů, nakládání s vodami a odpady
 • Řešení povodňových situací Hospodaření s požární vodou
 • Sběr a nakládání s nebezpečným odpadem
 • Sanace znečištěné zeminy a podzemních vod
 • Odstranění azbestu
 • Poradenství v oblasti hodnocení a snižování emisí skleníkových plynů
 • Zlepšení výkonnosti odsolovacích zařízení k minimalizaci vzniku solanky a rafinerských kalů.