Vaše výzvy

Kombinování bezpečnosti potravin, konkurenceschopných cen a udržitelné výroby potravin a nápojů

Světová populace exponenciálně roste. Do roku 2050 se celosvětová spotřeba potravin zvýší o 70 %, zatímco zdroje budou stále vzácnější. Zároveň se neustále zvyšují očekávání spotřebitelů v oblasti produkce potravin a nápojů, a to z hlediska bezpečnosti, cen i dopadů na životní prostředí. Výzvou pro potravinářský průmysl je tedy to, jak tato očekávání sladit.

 

Bezpečnost potravin, ekonomická výkonnost a environmentální výkonnost jsou strategickými směry, které vám pomohou zlepšit atraktivitu Vašich produktů, zvýšit hodnotu značky a rozvinout Vaše podnikání.

60
%
globální produkce obalů se využívá v potravinářském průmyslu.
O 80/90
%
energie méně se spotřebuje při použití recyklovaného plastu namísto původního plastu
55
%
spotřebitelů je připraveno platit více za ekologicky šetrné výrobky
Naše řešení

Poskytování podpory ve všech Vašich činnostech, od efektivity provozu až po atraktivitu Vaší značky

Strategickou podporu a provozní zásahy propojujeme pomocí široké škály řešení. Umožňuje nám to uplatňovat správná řešení na správném místě a ve správný čas, a to podle Vašich potřeb.
Improve brand and products value

Jak odlišit Vaše výrobky a posilovat Vaší značku?

Zvyšte přitažlivost svých produktů a upevněte si značku.
Objevte naše řešení
Biogaz production

Jak zvýšit opětovné využívání zdrojů?

Poskytujeme řešení, která Vám pomohou plnit environmentální cíle snížením Vaší vodní stopy, recyklací bioodpadu, zlepšením oběhu obalů a snížením uhlíkové stopy.
Objevte naše řešení
Improve operational efficiency

Jak zvýšit Vaši provozní efektivitu?

Zvyšte svou produktivitu a snižte rizika. Naše řešení nejen snižuje náklady životního cyklu produktů, ale také zvyšuje bezpečnostní a kvalitativní standardy u potravin.
Objevte naše řešení