Jak zvýšit opětovné využívání zdrojů?

Poskytujeme řešení, která Vám pomohou plnit environmentální cíle snížením Vaší vodní stopy, recyklací bioodpadu, zlepšením oběhu obalů a snížením uhlíkové stopy.
Vodní stopa

Snížení Vaší vodní stopy

Chraňte a šetřete drahocenný zdroj. Disponujeme osvědčenými metodami, které zaručují nepřetržité a spolehlivé dodávky vody a které zvyšují úroveň opětovného využití a recyklace s cílem snižovat spotřebu.

Poskytujeme osvědčené a odzkoušené metody opětovného získávání maximálního objemu vody z Vašich rozvodů technologické vody a integraci technologií opětovného využití vody pro použití uvnitř i vně Vašich zařízení.

 

Pro zvýšení účinnosti vodního cyklu zajišťujeme monitorovací a ochranná opatření na Vašich vodovodních sítích a poskytujeme hodnocení a plány optimalizace Vaší vodní stopy.

 

 • Správa vodovodních sítí a vodních zdrojů
 • Audit vodního cyklu (Waterlily)
 • Inteligentní měření pro prognózu spotřeby vody
 • Ice pigging (čištění potrubí pomocí ledové tříště)
 • Systémy pro opětovné použití vody vně i uvnitř Vašeho závodu
 • Alternativní zdroje zásobování

How to reduce the costs on a food and beverage site (Ducey, France) - SUEZ

Credit: SUEZ group

Video: How to reduce costs on a food and beverage site (Ducey, France)

Organické produkty

Využívání organického odpadu

Přeměňte problém na výhodu. Pomocí bezpečného, spolehlivého a udržitelného způsobu kompostování, využití energie a řešení na snižování objemu odpadů využijte potenciální hodnotu svých organických odpadů.
 • Naše bezpečná, spolehlivá a udržitelná řešení pro využívání organických látek a energie Vám umožní získat zpět potenciální hodnotu Vašich organických produktů.
 • Tyto biologické procesy umožňují opětovné využití organických látek (aplikace v zemědělství, kompostování apod.)
 • Produkce energie z organických látek prostřednictvím anaerobního vyhnívání kalů, transformace olejů na palivo a zplyňování biomasy.

 

Objevte naše technologie Monsal * Advanced Digestion Technologies, které zajišťují konverzi biologického odpadu na metan a cenné vedlejší produkty.

Cirkulární balení

Zlepšení recyklovatelnosti a využití Vaších obalů

Poskytujeme dlouhodobá řešení zaměřená na sběr, recyklaci a opětovné využití obalů, snižování objemu odpadů a jeho využití a omezení ekologické stopy spolu s maximalizaci ekonomických výhod.

Poskytujeme udržitelná řešení pro sběr a organizaci toků odpadů:

 • Třídění a shromažďování přímo v zařízeních
 • Zajištění sběrných nádob
 • Reverzní logistika
 • Čistá přeprava
 • Oddělení obalů od organického odpadu

 

Poskytujeme inovativní řešení pro využití pevného odpadu:

 • Výroba a dodávka vysoce kvalitních druhotných surovin
 • Poskytnutí druhého života plastovým lahvím
 • Recyklace skla
 • Recyklace lepenky
 • Zelené palivo: dodávky TAP, konverze oleje na palivo, bioplyn pro vozové parky Recyklace plastů

 

Snížíme environmentální stopy optimalizací Vaší ekonomické výkonnosti.

 

Disponujeme technologií i know-how k výrobě recyklovaných plastů v kvalitě odpovídající původnímu plastu, které jsou vyrobeny z plastových lahví od spotřebitelů.