Jak zvýšit Vaši provozní efektivitu?

Zvyšte svou produktivitu a snižte rizika. Naše řešení nejen snižuje náklady životního cyklu produktů, ale také zvyšuje bezpečnostní a kvalitativní standardy u potravin.
Bezpečnost potravin

Záruka kvality produktů a bezpečnosti potravin

Kontinuita procesu

Zajištění kontinuity procesu

Řešení zaručující soulad s legislativou, kvalitu a nepřetržité dodávky vody:

 

 • Produkty a služby spojené s úpravou vody
 • Dočasná mobilní řešení pro úpravu vody
 • Čištění potrubních sítí pomocí metody Ice pigging
 • Chemické a servisní programy pro kotle, chladicí věže, pasterizátory, sterilizátory membrány
 • Potravinářské přísady: prostředky proti tvoření vodního kamene, proti pěnění, mikrobiologická kontrola destilace, zpracování obilí a cukru
 • Proaktivní průmyslová údržba minimalizující narušení provozu
 • Předem navržené jednotky na úpravu vody pro výrobu
Optimalizované řízení

Optimalizace řízení Vašich průmyslových zařízení

Poskytujeme podporu od fáze návrhu až po provoz, což Vám pomůže snížit náklady a zlepšit výkonnost v následujících oblastech:

 

 • Optimalizovaná spotřeba energie technologických zařízení (kotle, chladicí věže), pasterizátory, čistírny odpadních vod a zařízení na výrobu energie z odpadů
 • Delegované řízení skládek nebezpečného a ostatního odpadu, a to včetně bezpečného řízení skladů chemikálií a sledovatelnosti toku odpadu
 • Delegované řízení vodních zdrojů a vodovodních sítí, včetně přístrojové techniky a monitorovacích služeb
 • Delegovaná řešení pro vodovodní a odpadové hospodářství Sdílení odtokových zařízení a jímání odpadních vod
 • Řízení výkonnosti majetku