Od rozhodování o odstranění průmyslového areálu až po jeho transformaci na rekultivovanou půdu nebo na prostor pro výstavbu komerčních center – řízení zdrojů je zásadní pro ziskovost jakéhokoli projektu. Proces rekonstrukce a dekontaminace je zásadně určen plánovaným budoucím využitím areálu. Společnost SUEZ vytváří strategii transformace založenou na komplexní analýze potřeb jako součásti holistické vize směřující k maximalizaci hodnoty aktiv a současně respektující ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.
Vaše výzvy

Optimalizace využití průmyslových areálů po skončení životnosti

S rostoucím tlakem na nemovitosti v městských oblastech a zvýšenou regulací je stále důležitější stanovení přesné hodnoty průmyslových závodů po skončení jejich životnosti.

Přeměna původních lokalit na nový ekosystém je skutečnou výzvou pro průmyslové subjekty, které musí splňovat legislativní požadavky, zejména environmentální, a zároveň maximalizovat návratnost vložených aktiv.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ochrana životního prostředí jsou prioritami při řízení demoličních a dekontaminačních prací směřujících k přeměně lokalit. Strategie demolice a dekontaminace je definována zamýšleným budoucím využíváním průmyslových areálů po ukončení jejich životnosti. Příprava na budoucí využití místa a zajištění pečlivého řízení celého procesu je proto zásadní.

54 %

evropské výroby oceli pochází z recyklace.

40%

oceli v novém vozidle je recyklováno.

50 až 80%

je míra stanovená legislativou pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (WEEE).
Naše řešení

Demolice a dekontaminace lokalit pro další využití

Po důkladné diagnostice provádí společnost SUEZ rozebrání a dekontaminaci průmyslových areálů po ukončení jejich životnosti jako přípravu na jejich opětovné využívání. Pro dosažení provozní efektivity posuzuje společnost SUEZ lokalitu v rámci příslušného ekosystému a analyzuje její budoucnost za účelem výběru vhodného procesu rozebrání a dekontaminace. Cílem je dosáhnout optimální úrovně využití a recyklace. Počínaje zpracováním kontaminované půdy až po využití odpadu, společnost SUEZ maximalizuje recyklaci a využití velkých objemů odpadů, aby opětovně použila co nejvíce zdrojů, a to s minimalizováním rizika a ohrožení životního prostředí.

Jak zlepšit provozní efektivitu Vašeho objektu?

Jak zlepšit provozní efektivitu Vašeho objektu?

Realizujeme digitální systémy pro monitorování toku odpadů v reálném čase. Také optimalizujeme logistiku kombinací dodávky materiálů a svozu odpadů.

Objevte naše řešení
Jak maximalizovat hodnotu zařízení po skončení jeho životnosti?

Jak maximalizovat hodnotu zařízení po skončení jeho životnosti?

Poskytujeme řešení pro recyklaci skla a kovů, produkci druhotných surovin, využití kontaminované půdy a nebezpečného odpadu a přeměnu odpadu na alternativní paliva.

Objevte naše řešení
Jak omezit znečištění a snížit dopad na životní prostředí?

Jak omezit znečištění a snížit dopad na živostní prostředí?

Naše řešení Vám umožní dosáhnout bezpečné dekontaminace díky průmyslovému čištění, řízení a správě nebezpečných a ostatních odpadů, dekontaminaci půdy a vody a zajistit bezpečné využití dekontaminované půdy in situ.

Objevte naše řešení