Jak maximalizovat hodnotu zařízení po skončení jeho životnosti?

Poskytujeme řešení pro recyklaci skla a kovů, produkci druhotných surovin, využití kontaminované půdy a nebezpečného odpadu a přeměnu odpadu na alternativní paliva.

Zajištění bezpečné sanace v souladu s legislativou

Zajišťujeme bezpečnost, dodržování legislativy a obnovu čistého životního prostředí na našich sanovaných lokalitách:

 • Plánování obnovy životního prostředí a hygienických podmínek
 • Využití materiálů
 • Recyklace odpadů ze smíšených materiálů
 • Používání bezpečných, řízených postupů

Recyklace kovů a skla

Poskytujeme řešení pro recyklaci skla a kovů za účelem přeměny odpadu na zdroje:

 • Optimalizace a ochrana zdrojů
 • Výroba náhradních surovin
 • Zajištění bezpečné dodávky materiálů a snížení nákladů
 • Úspory energie
 • Přijetí oběhového hospodářství

Produkce druhotných surovin

Obchodujeme s druhotnými surovinami v evropských sítích:

 • Zajištění standardizované kvality přizpůsobené procesům zákazníka
 • Garance nepřetržité výroby a stálé dodávky
 • Využití odborných znalostí v oblasti sběru, třídění, balení a výroby

Využití kontaminované půdy

Umožňujeme opětovné využití kontaminované půdy tím, že ji po prvotní úpravě zpracujeme na vyhrazených lokalitách:

 • Maximalizace efektivity vašich zdrojů
 • Optimalizace opětovného použití kontaminované půdy pomocí adaptovaných, inovativních postupů
 • Využití úplné dohledatelnosti odpadů a optimalizovaných nákladů na zpracování
 • Využití kontaminované půdy ve formě alternativních surovin pro stavební práce (silniční lůžka, výplně atd.), pokrývací materiál pro úložiště odpadu nebo materiál pro prefabrikovaný beton

Přeměna odpadu na alternativní paliva

Naše řešení umožňují optimalizovat zpracování a recyklaci odpadů přeměnou odpadu na alternativní paliva:

 • Výroba paliva spoluspalováním kapalných a pevných olejových odpadů, které nahrazují fosilní paliva
 • Optimalizace výdajů snížením nákladů na energii
 • Snížení dopadu na životní prostředí a Vaší stopy CO2
 • Zlepšení efektivity zdrojů díky připojení se k oběhovému hospodářství