Jak zlepšit provozní efektivitu Vašeho objektu?

Realizujeme digitální systémy pro monitorování toku odpadů v reálném čase. Také optimalizujeme logistiku kombinací dodávky materiálů a svozu odpadů.

Monitorujte odpad v reálném čase

Realizujeme digitální systémy pro sledování odpadů:

  • Monitorování toků odpadu v reálném čase (sběr, zpracování, využití)
  • Při využití našich digitálních platforem si můžete prohlédnout data a analýzu, spravovat fakturaci, řídit legislativní a administrativní záležitosti

Optimalizace logistiky kombinací dodávky a sběru

Optimalizujeme Vaši logistiku seskupením dodávek materiálů a sběru odpadu:

  • Minimalizace vlivu na životní prostředí
  • Snížení vzdálenosti, nákladů, času a rizik spojených s dopravou
  • Optimalizace zatížení nákladních automobilů
  • Použití upravených a snadno ovladatelných kontejnerů