SUEZ pomáhá firmám působícím v odvětví stavebního průmyslu využívat velké množství odpadů, který vzniká při jejich činnosti. Z odpadu vytváříme hodnotnou surovinu nebo produkt a chráníme tak životní prostředí. SUEZ zaručuje provozní efektivitu díky důrazu na BOZP a dodržováním lhůt, nákladů a omezení vyplývajících z legislativy.
Vaše výzvy

Organizace toků velkého množství odpadů ze stavební činnosti

V odvětví stavebnictví se vyprodukuje značné množství odpadu. Třídění a využití stavebního odpadu se proto stává velkou výzvou pro všechny stavební firmy.

V odvětví stavebnictví se vyprodukuje značné množství odpadu. Třídění a využití stavebního odpadu se proto stává velkou výzvou pro všechny stavební firmy.

V tomto náročném oboru se složitými pravidly musí jednotliví aktéři dodržovat zákony a předpisy, které směřují k většímu využívání odpadů. Musí sladit požadavky na bezpečnost stavenišť v rizikovém prostředí s ohledem na dodržováním lhůt, nákladů a specifik staveniště. Všechny stavební činnosti jsou nyní založeny na přístupu udržitelného rozvoje a snížení ekologické stopy.

Firmy v oblasti stavebnictví se snaží řešit více problémů zároveň:

  • Budovat důvěru zákazníka prostřednictvím schopnosti reagovat na jeho požadavky, dodržovat legislativu a využívat odborné znalosti v oblasti využití odpadů
  • Dbát na bezpečnost, a to zejména s ohledem na směnný provoz, vliv na místní obyvatele, posouzení odpadů a dopad na životní prostředí
  • Zajistit hladký chod zakázek dodržováním lhůt, nákladů, specifikací, standardů a dosažením vytýčených cílů
  • Prokázat příkladný přístup s nízkou ekologickou stopou, vytvořit pozitivní image vůči zákazníkovi a potvrdit roli odpovědného zaměstnavatele

255 milionů

tun odpadů se každý rok vyprodukuje ve Francii v sektoru stavebnictví a veřejných zakázek.

70 %

stavebního odpadu (dle hmotnosti) musí být do roku 2020 podle Evropské rámcové směrnice z roku 2008 opětovně použito, recyklováno nebo využito.

30 až 40 %

je možná míra snížení nákladů při třídění odpadů na místě.
Naše řešení

Optimalizace nakládání se stavebním odpadem pro jeho lepší využití

SUEZ poskytuje podporu od přípravné fáze po celou dobu trvání stavby. SUEZ zaručuje jednoduché a bezpečné nakládání s odpady a jejich optimalizované využití pomocí modulárních řešení přizpůsobených každému typu stavby.

SUEZ operuje na všech typech stavenišť: novostavbách, rekonstrukcích/renovacích, demolicích/demontážích, veřejných stavbách a dekontaminacích.

Construction site

Maximalizujte využití odpadů

Pro stavební společnosti v průběhu různých fází výstavby nabízíme řešení, která podporují a optimalizují nakládání se stavebním odpadem a jeho využití (suť z demoličních prací, azbest, dřevo, okna a truhlářské výrobky, železné a neželezné kovy, omítky ...)
Objevte naše rešení
Urban ruins workplace

Dosáhněte regulačních a environmentálních cílů

Poskytneme Vám naše odborné znalosti a technologie, které vám pomohou snížit ekologickou stopu, a to od ekologického auditu zařízení až po kontrolu emisí CO2.
Objevte naše řešení
Naše odborné znalosti

Podporujeme Vás v celém hodnotovém řetězci

Poskytujeme Vám naše odborné znalosti pro realizaci vašich projektů – od poradenství v oblasti řízení zdrojů až po poprodejní služby.