Dosáhněte regulačních a environmentálních cílů

Poskytneme Vám naše odborné znalosti a technologie, které vám pomohou snížit ekologickou stopu, a to od ekologického auditu zařízení až po kontrolu emisí CO2.

Využijte podporu na míru a maximalizujte svou environmentální výkonnost

Poskytneme Vám naše odborné znalosti a technologie, které Vám pomohou snížit Vaši ekologickou stopu:

 • Ekologický audit zařízení
 • Vyhrazený tým
 • Optimalizovaná reakční doba a termíny
 • Nižší náklady a vyšší podíl využitelného odpadu
 • Řízení logistiky a toků využití odpadů
 • Podpora na míru
 • Řízení environmentálních, administrativních a legislativních záležitostí
 • Sledovatelnost veškerého Vašeho odpadu
 • Závěrečná zpráva po vyklizení staveniště
 • Kontrola emisí CO2 souvisejících s odpady

Zajistěte komplexní nakládání s Vaším odpadem v souladu s legislativou:

Všechny naše postupy zaručují dodržování veškerých platných norem:

 • Identifikace toků
 • Plán kontaktů
 • Standardní lhůty
 • Soulad s legislativou
 • Komplexní nakládání s nevytříděným ostatním stavebním odpadem