SUEZ je partnerem měst a obcí a pomáhá jejich zástupcům při plnění úkolů spojených s rozvojem obce a zvýšení její atraktivity. Jako odborník na řízení zdrojů poskytujeme služby v oblasti vodárenství a odpadového hospodářství.
Water resources management
Vodárenské služby

Kvalitní voda 24 hodin denně po celý rok

banner-01
Služby v odpadovém hospodářství