Čištění komunikací a chodníků

Firma provádí opravy a údržbu komunikací a chodníků. Především se zabývá rekonstrukcí povrchů, chodníků a komunikací, opravou komunikací po překopech (např. po pokládce inženýrských sítí), opravou výtluků po zimním období apod., a to vlastními prostředky nebo dodavatelsky.
Naše činnosti

Opravy komunikací a chodníků

Firma provádí opravy a údržbu komunikací a chodníků. Především se zabývá rekonstrukcí povrchů, chodníků a komunikací, opravou komunikací po překopech (např. po pokládce inženýrských sítí), opravou výtluků po zimním období apod., a to vlastními prostředky nebo dodavatelsky.

Blokové čištění

Každoročně v období dubna a května probíhá na území města blokové čištění komunikací, které se řídí schváleným technologickým postupem a rozhodnutím silničního správního orgánu. Pro úspěšnou a efektivní realizaci blokového čištění ulic nasazením příslušné mechanizace je nezbytné v předstihu řidiče upozornit přenosným dopravním značením a to vždy minimálně 7dní předem. Při nerespektování příslušného přenosného dopravního značení jsou zaparkovaná vozidla z vymezeného území na pokyn Městské policie smluvní odtahovou službou odtažena na záchytné parkoviště.

Zimní údržba komunikací a chodníků

Firma zajišťuje zimní údržbu na území města v souladu se schváleným Plánem zimní údržby města Chodova, který je základním podkladem pro přípravu, řízení a vlastní činnost při zajišťování odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a sjízdnosti místních komunikací. Dle platné legislativy je „zimní údržbou“ zmírňování závad vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic. Zimním obdobím je dle zákona doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku.

Kontakt

Region Šumpersko

Marek Nevrkla

mistr areálu

Mob: +420 702 129 416
marek.nevrkla@suez.com

obchod

Zdeněk Rýc
obchodní zástupce
Mob: +420 770 132 545
zdenek.ryc@suez.com

Ostatní regiony

Zavolejte prosím na linku 800 102 000.