Některé druhy odpadů nelze kvůli jejich materiálovým či jiným vlastnostem recyklovat. Společnost SUEZ vyvinula k zajištění bezpečného odstranění takového odpadu pokročilé průmyslové know-how. Navrhujeme a provozujeme zařízení na odstranění nebezpečného odpadu a ostatního odpadu, která jsou maximálně šetrná k životnímu prostředí.
Vaše výzvy

Jak bezpečně nakládat s odpadem, který nelze využít jako druhotnou surovinu

Přes veškeré snahy o maximální míru třídění komunálních odpadů vždy zůstanou takové, které není možné využít jako druhotnou surovinu. Obce a města potřebují partnera, který zajistí bezpečné odstranění nevyužitelných odpadů v zařízeních, která jsou maximálně šetrná k životnímu prostředí.
70
%
Předpokládaný růst komunálního odpadu celosvětově v roce 2050
Zdroj: MŽP
45
%
Komunálního odpadu uloženého na skládkách v ČR v roce 2016
Zdroj: MŽP

531

kg
Množství komunálního odpadu na jednoho obyvatele vyprodukovaného v České republice v roce 2016
Zdroj: MŽP
Naše řešení

Záruka bezpečného odstranění zbytkového odpadu

Termické využití odpadů

Naše společnost v současnosti provozuje na území ČR 4 spalovny nebezpečných odpadů o celkové roční kapacitě převyšující 48 000 tun odpadů, umístěny jsou v Ostravě, Trmicích, Zlíně a Plzni.

 

Spalovny společnosti SUEZ ročně odstraní významné množství všech nebezpečných odpadů v ČR a patří svým konstrukčním a technologickým řešením k nejmodernějším zařízením na našem území.

Skládky odpadů

Skládky tvoří poslední článek v řetězci odstraňování odpadů. Jde o zařízení ke konečnému uložení odpadů s přihlédnutím na environmentální, hygienická a geologická hlediska. Naše společnost provozuje řízené skládky odpadů skupin S-NO a S-OO, které jsou určeny pro ukládání nebezpečných, komunálních a ostatních odpadů. Skládky jsou řádně zabezpečeny, odpovídají všem stanoveným kritériím a právním předpisům ČR a EU, jsou schváleny procesem integrovaného řízení a jsou monitorovány
Naše odbornost

Pomůžeme Vám ve všech oblastech odpadového hospodářství

Našim zákazníkům poskytujeme také další služby:
Kontakt

Kontaktujte nás

Chcete se dozvědět víc?

Zavolejte nám na zákaznickou linku 800 102 000 nebo pošlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře.