Skip to main content
Stálá havarijní služba je nezbytným doplňkem našich služeb v oblasti odpadového hospodářství. 24 hodin denně 7 dní v týdnu je tým našich specialistů připraven k zásahu při haváriích ohrožujících životní prostředí a zdraví obyvatel Vašeho města či obce.
Vaše výzvy

Ohrožení životního prostředí a zdraví obyvatel

Téměř každý subjekt při své činnosti běžně nakládá s nejrůznějšími nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, a i malé množství těchto látek může při nešťastné shodě okolností způsobit vážnou ekologickou havárii (například únik pohonných hmot při dopravní nehodě v blízkosti zdroje pitné vody apod.). Představitelé obcí a měst jsou často postaveni do situace, kdy je nutné toto ohrožení urychleně řešit.

 

Rychle a odborně provedený havarijní zásah pomůže nejen splnit zákonnou povinnost bezodkladně řešit následky havárie, ale také ušetřit značné finanční prostředky a ochránit ohrožené životní prostředí.

Naše řešení

Ekologický servis NONSTOP

V rámci Stálé havarijní služby poskytujeme ekologický servis zejména při odstraňování ekologických nehod i následků průmyslových i dopravních havárií. Disponujeme týmem odborně školených a zkušených specialistů, kteří jsou připraveni k okamžitému zásahu na celém území České republiky 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Po nahlášení havárie garantujeme výjezd technika do 30 minut a díky síti středisek SHS po celé České republice také dosažení místa havárie technikem do 120 minut.

 

Zasahujeme běžně u dopravních nehod s únikem PHM či nákladu, ropných havárií, úniků nebezpečných látek, chemických havárií, likvidace následků po požárech, živelných pohrom, kontaminace zemin, podzemních a povrchových vod aj.

 

Při havárii pro zákazníka připravíme kompletní dokumentaci pro jednání se zástupci státní správy a kontrolními orgány a můžeme se jich i účastnit. V návaznosti na jejich rozhodnutí zabezpečíme kompletní sanaci místa havárie, od prvotního havarijního zásahu až po zpracování závěrečné zprávy, a případné zajištění dlouhodobých sanačních prací. Ve spolupráci s našimi makléři zajistíme projednání všech pojistných událostí s příslušnou pojišťovnou a výplatu pojistného za sanaci havárií v maximální možné výši.

Jaké činnosti jsou běžnou součástí naší služby?

Při odstraňování následků havárie provádíme

 

  • přečerpání nebezpečných či hořlavých látek do náhradních obalů (nádob, cisteren, kontejnerů),
  • čištění komunikací, technologických zařízení, kanalizačních šachet i sběračů,
  • čištění podzemních jímek, potrubí a nádrží včetně prací v izolační dýchací technice a výbušném prostředí, sanace a vyklízení požářišť kontaminovaných toxickými látkami,
  • odběry vzorků zemin, vod a odpadů, akreditované chemické analýzy, ekologické audity,
  • sanaci terénu, biodegradace kontaminovaných zemin in-situ s použitím biopreparátu,
  • sanace zasažených povrchových a podzemních vod,
  • ochranu povrchových vod nornými stěnami nebo plovoucími sorpčními hady,
  • monitoring znečištění horninového prostředí, povrchových a podzemních vod,
  • odvoz a odborné odstranění odpadů všech druhů včetně nebezpečných na vlastních koncových zařízeních,
  • zpracování závěrečné zprávy.

 

NONSTOP linka pro celou ČR 800 233 333

Naše reference

Důvěřují nám

Naši specialisté zasahovali například v těchto případech:

 

Ilegální sklad chemikálií Nedvědice

Likvidace ilegálního skladu chemikálií v rodinném domě v obci Nedvědice o rozsahu více než 10 tun (kyseliny, anorganické soli včetně těžkých kovů, výbušné látky).

 

Dopravní nehoda - Nová Hospoda, Plzeň

Únik většího množství pohonných hmot (cca 400 l motorové nafty), silně znečištěná krajnice a zpevněná plocha, komunikace, znečištění zeminy v okolí nehody.

 

Únik motorové nafty do povrchových vod - k.ú. obce Špičák, Jihočeský kraj

 

Dopravní nehoda - dálnice D1, Brno

Únik většího množství pohonných hmot (cca 500 l motorové nafty), silně znečištěna krajnice a zpevněná plocha, část břehového tělesa, naplavenina v korytě vodního toku, znečištění povrchových vod unikajícími ropnými látkami.

Kontakt

Kontaktujte nás

Chcete se dozvědět víc?

Zavolejte nám na zákaznickou linku 800 102 000 nebo pošlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře.

Nejčastěji vyhledávaná slova
Top