Stálá havarijní služba je nezbytným doplňkem našich služeb v oblasti odpadového hospodářství. 24 hodin denně 7 dní v týdnu je tým našich specialistů připraven k zásahu při haváriích ohrožujících životní prostředí a zdraví obyvatel Vašeho města či obce.
Vaše výzvy

Ohrožení životního prostředí a zdraví obyvatel

Téměř každý subjekt při své činnosti běžně nakládá s nejrůznějšími nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, a i malé množství těchto látek může při nešťastné shodě okolností způsobit vážnou ekologickou havárii (například únik pohonných hmot při dopravní nehodě v blízkosti zdroje pitné vody apod.). Představitelé obcí a měst jsou často postaveni do situace, kdy je nutné toto ohrožení urychleně řešit.

 

Rychle a odborně provedený havarijní zásah pomůže nejen splnit zákonnou povinnost bezodkladně řešit následky havárie, ale také ušetřit značné finanční prostředky a ochránit ohrožené životní prostředí.

Naše řešení

Ekologický servis NONSTOP

V rámci Stálé havarijní služby poskytujeme ekologický servis zejména při odstraňování ekologických nehod i následků průmyslových i dopravních havárií. Disponujeme týmem odborně školených a zkušených specialistů, kteří jsou připraveni k okamžitému zásahu na celém území České republiky 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Po nahlášení havárie garantujeme výjezd technika do 30 minut a díky síti středisek SHS po celé České republice také dosažení místa havárie technikem do 120 minut.

 

Zasahujeme běžně u dopravních nehod s únikem PHM či nákladu, ropných havárií, úniků nebezpečných látek, chemických havárií, likvidace následků po požárech, živelných pohrom, kontaminace zemin, podzemních a povrchových vod aj.

 

Při havárii pro zákazníka připravíme kompletní dokumentaci pro jednání se zástupci státní správy a kontrolními orgány a můžeme se jich i účastnit. V návaznosti na jejich rozhodnutí zabezpečíme kompletní sanaci místa havárie, od prvotního havarijního zásahu až po zpracování závěrečné zprávy, a případné zajištění dlouhodobých sanačních prací. Ve spolupráci s našimi makléři zajistíme projednání všech pojistných událostí s příslušnou pojišťovnou a výplatu pojistného za sanaci havárií v maximální možné výši.

Jaké činnosti jsou běžnou součástí naší služby?

Při odstraňování následků havárie provádíme

 

  • přečerpání nebezpečných či hořlavých látek do náhradních obalů (nádob, cisteren, kontejnerů),
  • čištění komunikací, technologických zařízení, kanalizačních šachet i sběračů,
  • čištění podzemních jímek, potrubí a nádrží včetně prací v izolační dýchací technice a výbušném prostředí, sanace a vyklízení požářišť kontaminovaných toxickými látkami,
  • odběry vzorků zemin, vod a odpadů, akreditované chemické analýzy, ekologické audity,
  • sanaci terénu, biodegradace kontaminovaných zemin in-situ s použitím biopreparátu,
  • sanace zasažených povrchových a podzemních vod,
  • ochranu povrchových vod nornými stěnami nebo plovoucími sorpčními hady,
  • monitoring znečištění horninového prostředí, povrchových a podzemních vod,
  • odvoz a odborné odstranění odpadů všech druhů včetně nebezpečných na vlastních koncových zařízeních,
  • zpracování závěrečné zprávy.

 

NONSTOP linka pro celou ČR 800 233 333

Naše reference

Důvěřují nám

Naši specialisté zasahovali například v těchto případech:

 

Ilegální sklad chemikálií Nedvědice

Likvidace ilegálního skladu chemikálií v rodinném domě v obci Nedvědice o rozsahu více než 10 tun (kyseliny, anorganické soli včetně těžkých kovů, výbušné látky).

 

Dopravní nehoda - Nová Hospoda, Plzeň

Únik většího množství pohonných hmot (cca 400 l motorové nafty), silně znečištěná krajnice a zpevněná plocha, komunikace, znečištění zeminy v okolí nehody.

 

Únik motorové nafty do povrchových vod - k.ú. obce Špičák, Jihočeský kraj

 

Dopravní nehoda - dálnice D1, Brno

Únik většího množství pohonných hmot (cca 500 l motorové nafty), silně znečištěna krajnice a zpevněná plocha, část břehového tělesa, naplavenina v korytě vodního toku, znečištění povrchových vod unikajícími ropnými látkami.

Naše odbornost

Pomůžeme Vám ve všech oblastech odpadového hospodářství

Našim zákazníkům poskytujeme také další služby:
Kontakt

Kontaktujte nás

Chcete se dozvědět víc?

Zavolejte nám na zákaznickou linku 800 102 000 nebo pošlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře.