Optimalizovaný sběr odpadů je nezbytný pro zvyšování recyklace a využití odpadů z domácností a zpracovávání dalších komunálních odpadů. Představujeme jej jako novou komplexní logistickou službu. Společnost SUEZ vyvíjí inovativní řešení s cílem shromažďovat stále více využitelných odpadů, neustále zlepšovat efektivitu sběru a snižovat jeho dopad na životní prostředí.
Vaše výzvy

Sběr většího množství využitelných odpadů

Změna způsobů spotřeby, výroby a stravovacích návyků vedla k prudkému nárůstu množství a rozmanitosti odpadů, které je třeba recyklovat a využít. Odpadové hospodářství je pro obce a města skutečnou výzvou jak na finanční, tak na environmentální úrovni.

 

Obecní samosprávy vylepšují odpadové hospodářství také zaváděním systémů sběru na míru, při kterém lze shromažďovat více využitelných odpadů, zajistit čistotu veřejných prostranství a optimalizovat náklady obcí i občanů.

+ 70
%
Odhadovaný nárůst množství komunálního odpadu v roce 2025
Zdroj: Světová banka
531 kg
Množství vyprodukovaného komunálního odpadu na 1 obyvatele v České republice v roce 2016
Zdroj: MŽP

50

%
Podíl komunálních odpadů využitých materiálově a energeticky v České republice v roce 2016
Zdroj: MŽP
Naše řešení

Optimalizace sběru odpadů na každém stupni

Poskytujeme systém sběru a svozu odpadu na míru každé obci či městu. Vyvíjíme inovativní řešení, která mohou zlepšit efektivitu svozu odpadu a snižovat jeho dopad na životní prostředí. Právě digitální technologie mohou hrát v těchto úkolech klíčovou roli.

Jak vybrat systém sběru, který nejlépe vyhovuje Vašim potřebám?

Nabízíme Vám poradenství a nastavení systémů přizpůsobených specifikům Vaší lokality a potřebám Vašich obyvatel.

 

 • Sběr a svoz komunálního a tříděného odpadu
 • Sběr tříděného odpadu v nadzemních i podzemních kontejnerech
 • Sběr bioodpadu
 • Zavedení sběrných míst pro textil, sklo a další materiály
 • Sběrná střediska odpadů pevná či mobilní
 • Sběr objemného odpadu
 • Sběr elektrozařízení
 • Sběrná místa pro nebezpečný odpad

 

Chytrá řešení sběru odpadu

 

Digitální technologie mohou hrát významnou roli při optimalizaci nákladů a neustálém zlepšování efektivity systému svozu odpadu.

 

Chytrý svoz odpadu umožňuje:

 

 • získat údaje o průběhu služby: identifikace uživatelů, shromážděný odpad, dohledatelnost toků, chyby při třídění atd.
 • optimalizovat sběr měřením naplněnosti kontejnerů v reálném čase a díky palubním počítačovým systémům pro sběr dat ve vozidlech propojení nástrojů, které okamžitě posílají údaje na obrazovku navigačního systému v kabině řidiče
 • vypracovat zprávy a analýzy klíčových ukazatelů pro místní samosprávy s cílem neustále zlepšovat svozové služby

 

Obyvatelé obce se také mohou podílet na zlepšování služby prostřednictvím webových stránek nebo specializovaných aplikací, které jim pomáhají každý den sledovat produkci odpadu a zlepšovat kvalitu třídění.

Jak pomoci obyvatelům s tříděním?

Sběr odpadu určeného k recyklaci vyžaduje poctivé třídění již u původců odpadu. Navrhujeme motivační systémy, které povzbuzují občany k převzetí odpovědnosti prostřednictvím odměňování za efektivní třídění.

 

Cenové systémy, které podporují třídění

 

Motivujeme občany lépe třídit tím, že pomáháme místním samosprávám navrhnout a zavádět úlevy na poplatcích za odpady za dodržení sjednaných podmínek.

 

Součástí našich služeb jsou:

 

 • Předběžné studie a návrh systému
 • Dodávka kompletního SMART řešení pro obec
 • Nasazení systému
 • Komunikační a instruktážní materiály k zapojení občanů
 • Sledování fakturace
Naše reference

Důvěřují nám

V České republice zajišťujeme služby pro více než 270 měst a obcí s celkovým počtem více než 250 tisíc obyvatel. Mezi naše zákazníky patří například

 

 • Město Boskovice
 • Město Modřice
 • Město Šumperk
 • Město Frýdlant nad Ostravicí
 • Město Mohelnice
 • Město Veltrusy
 • Obec Velké Losiny
 • Město Velké Opatovice
 • Město Újezd u Brna
 • Město Němčice nad Hanou
 • Město Blansko Obec Bludov
 • Obec Ruda nad Moravou
 • Obec Staré Město pod Sněžníkem
Naše odbornost

Pomůžeme Vám ve všech oblastech odpadového hospodářství

Našim zákazníkům poskytujeme také další služby:
Kontakt

Kontaktujte nás

Chcete se dozvědět víc?

Zavolejte nám na zákaznickou linku 800 102 000 nebo pošlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře.