Čisté ulice a veřejná prostranství dotváří příjemnou atmosféru města a prospívají cestovnímu ruchu. Údržba silnic a zeleně je kromě toho nezbytná pro zdravé životní prostředí, které ocení místní i nově příchozí. Společnost SUEZ poskytuje široké spektrum činností, které můžou zcela nahradit nebo doplnit technické služby konkrétního města či obce.
Vaše výzvy

Čisté město s udržovanou zelení

Obecní samosprávy a provozovatelé pracují na tom, aby udrželi a zlepšili čistotu, hygienu a hygienické podmínky pro místní obyvatele.

 

Naplnění těchto úkolů zajišťuje pravidelná údržba všech veřejných zařízení a případně havarijní služba.

 

Jelikož čistota je v zájmu všech, místní úřady se snaží zapojit své obyvatele do udržení příjemného a zdravého životního prostředí.

Naše řešení

Pomáháme vytvářet příjemné a zdravé prostředí k životu

Společnost SUEZ navrhuje a implementuje řešení pro optimalizaci údržby veřejných prostor v městském prostředí v souladu s platnými právními normami. Naším cílem je umožnit Vám zajištění příjemnějšího a zdravějšího místa pro obyvatele Vašeho města či obce.

Jak lze každodenně udržovat příjemné prostředí k životu?

Zajištění čistoty veřejných prostor

 

Společnost SUEZ nabízí celou řadu řešení, které splňují konkrétní výzvy každého města a obce.

 

Naše činnosti zahrnují:

 

Letní údržba komunikací a chodníků

 • strojní a ruční čištění komunikací a veřejných prostranství
 • odvoz smetků
 • odstraňování plevele z komunikací
 • mobilní sběr psích exkrementů
 • kropení komunikací, omezování prašnosti
 • čištění kanálových vpustí

 

Zimní údržba komunikací

 • odstraňování sněhu z komunikací a veřejných prostranství
 • posyp komunikací
 • zimní pohotovost
 • sestavení plánu zimní údržby

 

Údržba zeleně

 • sečení travnatých ploch
 • řez a tvarování dřevin a odstranění větví
 • odstraňování prorůstajících rostlin v komunikacích
 • výsadba a udržování rostlin
 • plošné úpravy terénu, mulčování a hnojení
 • kácení stromů včetně kácení ve ztížených podmínkách
 • hrabání listí a další

 

Poskytování havarijní služby 24/7

 

Potřeba havarijní služby může být nezbytná v případě nepředvídatelné události nebo vandalizmu.

Tým našich specialistů je nepřetržitě připraven k zásahu u dopravních nehod s únikem PHM či nákladu, ropných havárií, úniků nebezpečných látek, chemických havárií, likvidace následků po požárech, živelných pohrom, kontaminace zemin, podzemních a povrchových vod aj.

Naše reference

Důvěřují nám

Mezi naše zákazníky patří například:

 • Statutární město Brno, městská část Brno - jih, lokalita Komárov - Horní Heršpice
 • Statutární město Brno, městská část Brno - jih, lokalita Černovice
 • Město Boskovice
Naše odbornost

Pomůžeme Vám ve všech oblastech odpadového hospodářství

Našim zákazníkům poskytujeme také další služby:
Kontakt

Kontaktujte nás

Chcete se dozvědět víc?

Zavolejte nám na zákaznickou linku 800 102 000 nebo pošlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře.