Jak maximalizovat množství recyklovaných materiálů?

Provozovny naší společnosti jsou vybaveny řadou moderních technologií určených k zajištění úpravy odpadu do podoby suroviny vhodné k přepravě, dalšímu využití a recyklaci. Jedná se zejména o třídicí linky, magnetické separátory, automatické lisovací jednotky, komorové lisovací jednotky, lisovací kontejnery, drtiče, mlýny, aglomerátory a další

Naše společnost je smluvně vázaná se systémem EKO-KOM, který pomáhá obcím a městům snižovat náklady na systém sběru využitelných složek komunálních odpadů prostřednictvím odměn za zajišťování zpětného odběru a následného využití odpadů z obalů.

 

Dále spolupracujeme s několika kolektivními systémy ČR, pro které zajišťujeme místa zpětného odběru, zpracování a využití vyřazených elektrických a elektronických zařízení.