Skip to main content
Problémům s vodními zdroji nebudeme schopni čelit bez radikální změny v řízení těchto zdrojů. Tato potřeba je ještě naléhavější v zemích, kde jsou zdroje omezené a podléhají vysokému demografickému tlaku. Rozvoj chytrých technologií ve vodárenském sektoru je klíčovým směrem aplikovaného výzkumu a inovační politiky Skupiny.
Nejčastěji vyhledávaná slova
Top