Problémům s vodními zdroji nebudeme schopni čelit bez radikální změny v řízení těchto zdrojů. Tato potřeba je ještě naléhavější v zemích, kde jsou zdroje omezené a podléhají vysokému demografickému tlaku. Rozvoj chytrých technologií ve vodárenském sektoru je klíčovým směrem aplikovaného výzkumu a inovační politiky Skupiny.
Řízení vodního cyklu

Široká nabídka služeb

Aktivity společnosti SUEZ pokrývají celý hodnotový řetězec vodního cyklu – studie a rámcové plány, inženýrské služby, projektování a výstavba zařízení na úpravu vody, služby v oblasti distribuce pitné vody a kanalizace, vztahy se zákazníky: