Odpadní vody vznikají lidskou činností a mají přímý dopad na přírodní prostředí, do něhož jsou vypouštěny, a to bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou vyčištěny. Odpovědné řízení vzrůstajících objemů odpadních vod představuje skutečný hygienický a environmentální problém pro všechny zúčastněné aktéry (orgány místní správy, provozovatele atd.) po celém světě. Účinná řešení existují, včetně možného opětovného použití odpadních vod.
Vaše výzvy

Snížení dopadu odpadních vod na přírodní prostředí a zdraví

Rostoucí počet obyvatel, urbanizace a nové způsoby výroby a spotřeby vedou k produkci stále většího množství odpadních vod, které se stávají skutečnou hrozbou pro veřejné zdraví a životní prostředí.

Vypouštění neupravených nebo špatně upravených odpadních vod do přírodního prostředí způsobuje znečištění, které představuje katastrofu pro biodiverzitu a kvalitu vodních zdrojů. To je důvod, proč je nezbytné odpadní vody čistit a podporovat jejich opětovné využívání s cílem chránit veřejné zdraví i vodní zdroje.

2,6
miliard
lidí nemá přístup k širším hygienickým službám
50
%
světových zásob sladké vody je znečištěno
80
%
odpadních vod je v rozvojových zemích vypouštěno přímo do přírodního prostředí bez jakékoliv předchozí úpravy
Naše řešení

Čištění odpadních vod a podpora jejich opětovného použití

Společnost SUEZ je specialistou na úpravu vody a vyvíjí řešení pro čištění odpadních vod, která jsou přizpůsobena místním podmínkám, splňují zdravotní normy a chrání vodní zdroje i biodiverzitu. Zařízení navrhovaná společností SUEZ odpadní vody nejen čistí, ale také umožňují jejich případné opětovné použití, a to v souladu s předpisy, které se týkají životního prostředí a veřejného zdraví.
Naše inovace

Pokročilá řešení pro čištění odpadních vod 

Společnost SUEZ investuje každým rokem 74 milionů EUR do více než 65 výzkumných a vývojových programů. Jejich smyslem je uvádět na trh nejúčinnější řešení a vysoce výkonné technologie přinášející prospěch našim zákazníkům.
Naše odbornost

Poskytujeme podporu v rámci celého vodního cyklu

Nabízíme vám naše odborné znalosti pro realizaci vašich projektů, od poradenství až po poprodejní služby.
Čtěte také