Jak omezit dopad čistíren odpadních vod na životní prostředí?

Zvládání obtíží a začlenění zařízení do přírodního prostředí

Naše know-how nám umožňuje omezit pachy způsobené čištěním odpadních vod a chránit kvalitu života místních obyvatel.
 
Navrhujeme zařízení přizpůsobená místním podmínkám a jsme schopni navrhovat rovněž kompaktní čistírny odpadních vod se sníženým dopadem na okolí.