Jak zaručit výkonnost čistících systémů?

Implementace pokročilých technologií

Naše čistírny odpadních vod využívají inovační techniky a zajišťují vysoce účinné a spolehlivé vyčištění.
  • Kompletní procesy úpravy vody, které využívají optimalizované technologie v každém kroku: od třídění po zušlechťování, odstraňování písku, odstraňování olejů, usazování, biologická úprava, dekantace (odkalování) a terciální čištění (dočišťování).
  • Široká škála kvalitních řešení pro terciální čištění: lamelární usazování (Densadeg), čištění pískovou filtrací (Aquazur V), čištění filtrací přes expandovaný polystyren (Filtrazur), adsorpce mikropolutantů na aktivním uhlí (Pulsagreen), ultrafiltrace s výměnnými moduly (Ultrablue Smartrack).

Přizpůsobení čistících systémů místním podmínkám 

Navrhujeme a kombinujeme více či méně složité procesy úpravy vody přizpůsobené každému místu a jeho prioritám:
  • Nastavení postupů čištění podle kvality Vašich odpadních vod a citlivosti vodních těles, do kterých jsou vypouštěny
  • Optimální rovnováha mezi kvalitou, cenou, provozními náklady, energetickou účinností a dopadem na životní prostředí 
  • Přizpůsobení Vašeho procesu čištění vysoké variabilitě shromážděných odpadních vod

Zajištění správného provozu Vašeho zařízení v souladu se zdravotními a environmentálními normami

Řídíme a optimalizujeme zařízení, sestavujeme plány preventivní údržby s cílem zajistit dlouhou životnost zařízení a ochránit přírodní dědictví.

Naše zařízení pro čištění odpadních vod plně vyhovují zdravotním a environmentálním normám, zaručují kvalitu vody požadovanou pro příslušné přijímací přírodní médium nebo použití v podobě recyklované vody, a splňují standardy pro vypouštění odpadních vod.

Rovněž navrhujeme a stavíme čistírny odpadních vod s optimalizovanými investičními a provozními náklady.