Jak znovu používat odpadní vody?

Recyklace odpadních vod

Kvalita našich technologií čištění umožňuje opětovné využití zpracovaných odpadních vod. 
  • Výhody plynoucí ze špičkového terciálního čištění (ultrafiltrace, mikrofiltrace atd.) nebo zušlechťovacích technologií (ozonizace, UV dezinfekce atd.).
  • Opakované využití odpadních vod díky našim nejlepším technickým kombinacím
  • Využití recyklované vody v zemědělství či průmyslu, pro čištění silnic nebo k doplňování zásob podzemních vod
  • Žádné vypouštění při současném navýšení dostupných zdrojů 
  • Omezení nákladů

Máme bohaté zkušenosti s recyklací kalů a produkcí alternativních energií.