Přístup k dostatečnému množství čisté pitné vody je pro občany klíčovou potřebou. Distribuce pitné vody je proto ústředním bodem zájmu orgánů místní správy a provozovatelů, usilujících o optimalizaci výkonnosti svých sítí, aby zákazníkům a uživatelům zaručili nejlepší možné služby při současném zajištění finanční stability a ochrany životního prostředí. Společnost SUEZ optimalizuje systémy distribuce pitné vody, přičemž rozumí celému hodnotovému řetězci od diagnostiky, infrastruktury a fakturace až po efektivní řízení detekce netěsností.
Vaše výzvy

Zlepšování výkonnosti Vašich vodovodních sítí a řešení všech typů ztrát

Sladká voda je omezený a někdy i vzácný zdroj. Rovnováha mezi požadavky na vodu a zdroji je dnes křehká. Vodní zdroje a infrastruktura pro distribuci pitné vody neustále čelí tlaku populačního růstu, hospodářského rozvoje a urbanizace.

Zajištění přístupu k nepřetržité dodávce čisté vody (24 hodin denně) pro každého se stalo zásadní otázkou pro orgány místní správy, občany a odborníky v odvětví vodárenství. Dosažení tohoto cíle znamená zásadní výzvu pro provozovatele, kteří jsou nuceni implementovat akční plány zaměřené na optimalizaci výkonu sítí. Tyto plány musí řešit dva základní problémy:

  • snižování fyzických ztrát, tj. omezení úniků vody v distribučních sítích
  • snižování obchodních ztrát prostřednictvím přesného měření spotřeby vody a přesné fakturace
35
%
pitné vody vyrobené po celém světě
49
miliard m3
vody ročně
10,7
miliard
eur ekonomických ztrát ročně
Naše řešení

Pomůžeme vám při každodenním řízení Vaší sítě pitné vody

Kombinujeme strategickou podporu a provozní implementaci prostřednictvím 5 flexibilních komplementárních řešení, která pokrývají celý hodnotový řetězec. Tento komplexní přístup nám umožňuje pochopit a posoudit specifické charakteristiky Vaší sítě, což znamená, že můžeme přesně a efektivně reagovat na Vaše potřeby.
Naše odbornost

Poskytujeme podporu v rámci celého vodního cyklu

Nabízíme Vám naše odborné znalosti pro realizaci Vašich projektů, od poradenství až po poprodejní služby.