Jak můžete dosáhnout svých environmentálních cílů?

Ochrana zdroje, snížení Vaší energetické spotřeby a uhlíkových emisí

Náš globální přístup Vám umožní chránit váš zdroj při současném významném snížení fyzických i obchodních ztrát. Zaměřujeme se na dobrou provozní odbornost s ohledem na koordinaci všech provozních jednotek, a to s cílem snížit náklady, omezit spotřebu energie a potlačit uhlíkové emise.
Naše řešení Vám umožní:
  • Posuzovat, plánovat a koordinovat využití vody, která nepřináší tržby
  • Každodenně řídit tok, tlak a kvalitu vody
  • Chránit zdroj prostřednictvím snížených úniků při využití účinných a vhodných systémů jejich detekce a oprav 
  • Udržitelně řídit síťové infrastruktury
  • Přesně měřit a fakturovat spotřebu vody