Jak můžete snížit své výdaje a zvýšit tržby?

Optimalizace každodenního provozního řízení vodovodní sítě

Vyvíjíme inteligentní sítě, které Vám umožní pracovat v reálném čase. Můžete prodloužit životnost Vaší vodovodní sítě a ušetřit vodu i energie prostřednictvím využití inovativní technologie:
 • Každodenní sledování vodovodní sítě v reálném čase pomocí našeho řešení AQUADVANCED® Water networks
 • Centralizace dat za účelem prevence poruch a identifikace způsobů zlepšení výkonnosti (detekce úniků, energie)
 • Rychlé dálkové zásahy prostřednictvím průtokoměrů a tlakových regulačních ventilů připojených k IT systému

Prodloužení životnosti Vaší vodovodní sítě na základě proaktivní údržby

Optimalizujeme renovace a rekonstrukce Vašich sítí, abyste mohli lépe řídit své střednědobé a dlouhodobé investice:
 • Posouzení stavu Vaší sítě na základě dostupných dat a inovativních technologií (Scanner, CiclopeTM)
 • Školení terénních týmů zaměřená na zajištění vysoce kvalitní práce
 • Snížení dopadů na místní obyvatele na základě využití inovativních technologií  pro obnovu a rekonstrukci sítí a připojení (bezvýkopové techniky, Ice Pigging)

Omezení výstavby další infrastruktury pro výrobu pitné vody

Můžeme Vám pomoci snížit výdaje na budování nové infrastruktury:
 • Prodloužení životnosti stávajících zařízení na základě preventivní a nápravné údržby
 • Výběr trvanlivých materiálů a nejvhodnějších technik pro optimalizaci životnosti vaší infrastruktury

Řízení Vašich investic na základě stanovení priorit pro obnovu infrastruktury

Naše řešení Vám pomohou předvídat a plánovat Vaše investice:
 • Posouzení stavu Vaší sítě na základě dostupných dat a inovativních technologií (Scanner, CiclopeTM)
 • Příprava podrobného investičního plánu a stanovení priorit úkolů
 • Přesné určení míst a doby náhrad potrubí v příštích 5 až 20 letech s využitím křížové analýzy investiční kapacity a s pomocí prediktivních modelů pro stárnutí potrubí (Prevoir)

Zabezpečení Vašich tržeb prostřednictvím efektivního řízení zákazníků

Omezujeme obchodní ztráty na základě přesného měření a fakturace skutečné spotřeby:
 • Zpracování a aktualizace zákaznických informací pomocí průzkumů zaměřených na zajištění přesné fakturace
 • Výběr nejspolehlivějších měřičů a instalačních technik, které zajistí Vaše tržby
 • Identifikace měřičů, které musí být vyměněny, a stanovení priorit vzhledem k jejich opravám
 • Lepší spolehlivost díky využití našeho systému Smart Meter Reading, který pracuje v reálném čase
 • Optimalizace řízení Vašich zákaznických služeb
 • Výhody pro Vaše zákazníky v podobě moderní a inovativní služby Smart Metering: upozornění v případě možných netěsností a pravidelná fakturace založená na skutečné spotřebě