Jak můžete zlepšit kvalitu svých služeb a spokojenost uživatelů?

Zajištění kvality vody na základě efektivního sledování Vaší sítě pitné vody v reálném čase 

Optimalizujeme každodenní řízení sítě prostřednictvím monitorování průtoku, tlaku a kvality vody:
 • Výhody plynoucí z celkového přehledu o síti v reálném čase, detekce případných poruch a prostředků ke zlepšení výkonu (lokalizace netěsností, energie atd.)
 • Rychlé dálkové zásahy prostřednictvím průtokoměrů a tlakových regulačních ventilů připojených k IT systému

Zajištění nepřetržité dodávky pitné vody

Naše řešení umožňují analyzovat výkonnost Vaší sítě pitné vody, přizpůsobit ji potřebám a aplikovat inovační technologie, které zaručují nepřetržitou dodávku čisté pitné vody:
 • Objasnění fungování Vaší sítě pomocí hydraulického modelování a analýzy GIS
 • Efektivní řízení Vaší sítě na základě ideální segmentace
 • Získávání efektivních dat prostřednictvím instalace pokročilých průtokoměrů a senzorů (tlak, kvalita vody, akustika)
 • Efektivní řízení tlaku pomocí regulačních ventilů připojených k modulačnímu systému
 • Vytvoření inteligentní vodovodní sítě pomocí našeho řešení AQUADVANCED® Water networks

Rychlá reakce na úniky v síti pitné vody

Poskytujeme inovativní technologie, které efektivně detekují a opravují úniky vody v síti:
 • Vhodné nástroje pro detekci netěsnosti a optimální lokalizační techniky specificky přizpůsobené vaší síti
 • Výhody špičkových technologií (stopovací plyn, akustické systémy atd.) omezující nepříjemnosti, které mohou ovlivnit okolní oblasti a místní obyvatele
 • Plánování údržby a následných postupů
 • Vhodné opravné prostředky
 • Řízení, koordinace a lokalizace místa opravy pomocí našeho řešení AQUADVANCED® Water networks a GIS softwaru

Přesná fakturace a rychlé zákaznické služby pro uživatele 

Měříme a fakturujeme spotřebu přesně, což přispívá k větší spokojenosti zákazníků. Použijte naše řešení:
 • Zpracování a aktualizace zákaznických informací pomocí průzkumů zaměřených na zajištění přesné fakturace
 • Optimalizace řízení Vašeho zákaznického servisu s využitím efektivních technických, lidských a logistických zdrojů
 • Vytváření vysoce kvalitních spotřebitelských vztahů se všemi zákazníky v dané oblasti na základě zvyšování jejich uvědomění, poskytování informací a řízení všech typů operací
 • Výběr nejspolehlivějších měřičů a instalačních technik, které zajistí Vaše tržby
 • Identifikace měřičů, které musí být vyměněny, a stanovení priorit vzhledem k jejich opravám
 • Lepší spolehlivost díky využití našeho systému Smart Meter Reading, který pracuje v reálném čase
 • Řízení spotřeby vody samotnými zákazníky na základě dálkového měření a informací publikovaných na webových stránkách
 • Prevence problémů s platbami prostřednictvím měsíčních platebních a tarifních technických řešení, platebních plánů a operací sociálního zprostředkování
 • Výhody pro Vaše zákazníky v podobě moderní a inovativní služby Smart Metering: upozornění v případě možných netěsností a pravidelná fakturace založená na skutečné spotřebě
 • Poradenství pro odhalování neviditelných úniků vody