Voda je zcela nezbytná a její zdroje každým dnem slábnou. Zdroje vody jsou ohroženy demografickým růstem, klimatickými poruchami a exponenciálním rozvojem měst; to je hlavním důvodem znepokojení správních orgánů, profesionálních uživatelů i spotřebitelů. Voda je konečným zdrojem a jeho využívání v rámci celého cyklu, tj. od získávání vody v přírodním prostředí pro výrobu pitné vody až po vypouštění dekontaminovaných odpadních vod, je pro společnost SUEZ zvláště důležité. Společnost SUEZ navrhuje technologie a služby, které slaďují efektivní lidské činnosti s ochranou vodních zdrojů.
Vaše výzvy

Voda je společným majetkem, který musí být chráněn

Rozvoj měst, demografický růst a změny klimatu mají vážné dopady na zásoby zdrojů po celém světě, zejména na vodu. Na světě přibývá lidí sdílejících vodní zdroje, které se zároveň stávají stále vzácnějšími. Abychom zachovali náš způsob života, naše spotřební návyky a výrobní systémy, musíme naše vodní zdroje chránit.

 

Naše snahy o ochranu životního prostředí sílí, přičemž spotřebitelé i provozovatelé zařízení pro úpravu vody zavádějí v rámci řízení vodního cyklu opatření, která naše zdroje respektují.

40
%
světové populace bude v roce 2035 žít v oblastech vystavených nedostatku vody.
1 700
m3
je hraniční množství dostupné vody na rok a jednoho obyvatele; nižší hodnoty znamenají, že příslušný region trpí nedostatkem vody.
70
%
celosvětově spotřebované pitné vody pochází ze studní.
Naše řešení

Ochrana zdrojů v rámci celého vodního cyklu

Kolektivní úsilí o ochranu kvality a množství našich vodních zdrojů se stalo prioritou. To je důvodem, proč společnost SUEZ aplikuje globální přístup zohledňující celý vodní cyklus.

 

Společnost SUEZ podporuje rozvoj ekologických řešení a očekává změny v legislativních požadavcích. Pomáhá orgánům s rozhodovacími pravomocemi a provozovatelům při udržitelném řízení vodních zdrojů na základě modelu oběhového hospodářství.

Naše odbornost

Poskytujeme podporu v rámci celého vodního cyklu

Nabízíme vám naše odborné znalosti pro realizaci vašich projektů, od poradenství až po poprodejní služby.