Jak chránit a zachovat pobřeží a oceány?

Záruka chráněného pobřeží a bezpečné vody ke koupání 

50% případů znečištění vod v místech koupání je způsobeno poruchami kanalizačního systému. Dodáváme preventivní a nápravná řešení pro ochranu pobřeží a míst ke koupání. Zachování krás pobřeží je rovněž otázkou modernizace zařízení poskytovaných obyvatelům a návštěvníkům za účelem zlepšení uživatelského komfortu a spokojenosti:

  • Řízení kanalizačních systémů zaměřené na omezení zdrojů znečištění 
  • Detekce síťových incidentů s cílem zajistit vhodnou a včasnou reakci
  • Monitorování kvality vody v místech koupání v reálném čase pomocí metod jako je Gen-Spot®
  • Speciální řešení pro odstraňování znečištění v případě havarijních situací po přírodních katastrofách nebo nehodách 
  • Informace pro obyvatele v reálném čase prostřednictvím vyhrazených aplikací: kvalita vody, povětrnostní podmínky, UV index atd.
  • Shromažďování zpráv uživatelů o případném zhoršení kvality vody

Ochrana přírodního prostředí – zdroje krásy

Kromě ochrany míst ke koupání je nezbytná ochrana přírodního dědictví pobřeží jako celku, a to za účelem zachování přitažlivosti některých regionů. Dodáváme inovativní řešení pro ochranu klíčových přírodních prvků našich pobřežních oblastí.

  • Sledování a snížení obsahu mikropolutantů ve vodních tocích na základě průběžného měření
  • Kontrola plovoucího odpadu a jeho sběr s cílem omezit znečištění zasahující moře a pláže 
  • Monitorování a ochrana rostlin a živočichů