Jak chránit přírodní prostředí?

Výroba pitné vody odpovědným způsobem

Výroba pitné vody spotřebovává zdroje, přičemž je shromažďována surová voda, která se po úpravách stává pitnou a je distribuována spotřebitelům. Dodáváme řešení, která chrání vodní zdroje tím, že omezují dopady jejího získávání:

 • Chytré řízení vodních zdrojů, které využívá vrty vybavené senzory pro sběr provozních dat prostřednictvím řešení AQUADVANCED® Well Watch
 • Modelování kvality surové vody v rámci potlačování obsahu dusičnanů 
 • Prevence úniků, které jsou často hlavní příčinou plýtvání vodou, a to na základě optimalizace výkonu sítě a ochrany vodních zdrojů prostřednictvím řešení AQUADVANCED® Water Networks.

Sběr a úprava odpadních a dešťových vod

Odpadní a dešťové vody jsou potenciálními zdroji znečištění, pokud jsou vypouštěny do přírodního prostředí. Pokrok podporujeme tím, že vyvíjíme pokročilé technologie pro optimalizaci zpracování odpadních a dešťových vod s cílem zabránit kontaminaci zdrojů surové vody:

 • Optimální dekontaminace omezující dopad těchto vod na přírodní prostředí
 • Včasná detekce a řízení mimořádných událostí na základě využití inteligentních systémů a maximalizovaných kapacit zařízení pomocí řešení AQUADVANCED® Urban Drainage

Doplňování zásob podzemních vod

60 až 90% spotřebované vody je odebíráno ze zásob podzemních vod. Tyto zdroje jsou proto vážně ohroženy a trpí v obdobích sucha. Oba tyto faktory mohou společně způsobit pokles hladiny podzemních vod. Dodáváme efektivní řešení pro doplňování zásob podzemních vod:

 • Produkt inspirovaný přírodním vodním cyklem
 • Doplňování s využitím upravené surové vody z jiného zdroje
 • Doplňování s využitím dekontaminovaných odpadních vod

Nepřetržité monitorování přírodního prostředí a biodiverzity

Dodáváme řešení a inteligentní služby pro dynamické a výhledové řízení vodních zdrojů: 

 • Instalace senzorů a sond připojených k serverům a propojených s rozhodovacími systémy 
 • Řízení dat v reálném čase
 • Integrace a modelování dat týkajících se bakterií a počasí společně se síťovými daty 
 • Upozornění pro správní orgány v případě zhoršení kvality vody
 • Dynamická reakce a předvídání znečištění v důsledku povětrnostních vlivů