Jak optimalizovat spotřebu vody?

Kontrola spotřeby samotnými spotřebiteli

Udržujeme úzké vztahy se spotřebiteli – zvyšujeme jejich povědomí o problematice ochrany přírodních vodních zdrojů a umožňujeme jim, aby vodu využívali odpovědným způsobem.

  • Informační akce zaměřené na správné postupy při využívání vody (vodní bary, vodní třídy, vodní domy, návštěvy zařízení atd.), kterých se každý rok zúčastní několik set tisíc spotřebitelů.
  • Informační akce zaměřené na hygienické a ekonomické záležitosti (vodovodní voda je v průměru 100 až 200krát levnější než balená voda) a problematiku životního prostředí.
  • Zavádění dálkového odečtu měřidel, který umožňuje lépe řídit spotřebu v reálném čase, jakož i upozornit spotřebitele v případě nadměrné spotřeby, která často signalizuje úniky vody v síti.

Podpora zemědělství a průmyslu při dosahování udržitelného rozvoje

Několik let jsme se věnovali inovacím, které pomáhají zemědělcům a průmyslovým společnostem chránit vodu za účelem zvýšení produktivity a ziskovosti jejich činností.

  • Opětovné používání dekontaminované vody z upravených odpadních vod a kalů
  • Rozvoj zdrojově účinných řešení, jako je RegControl®; tato inteligentní zavlažovací technologie pomáhá zemědělcům optimalizovat jejich spotřebu vody a zároveň zvýšit jejich produkci