Skip to main content

Jak řídit kvalitu vody?

Globální vize vodního hospodářství

Navrhujeme komplexní vodohospodářské systémy, které sledují přírodní vodní cyklus za účelem jeho efektivnější ochrany. Výroba pitné vody, čištění odpadních vod a ochrana přírodního prostředí jsou propojeny v rámci globálního přístupu ke kvalitě vody. Tato vize nám umožňuje poskytovat řešení přizpůsobená každému místnímu problému.

Instalace senzorů

Instalujeme senzory v přírodním prostředí, v továrnách a ve vodovodních sítích, abychom měřili kvalitu vody v reálném čase:

  • Výstražné stanice signalizující znečištění
  • Průtokoměry
  • Zařízení měřící rychlost ředění odpadních vod a odtok dešťovou kanalizací
  • Diagnostická zařízení pro kanalizační sítě

Kontrola kvality v reálném čase

Všechna data zachycená senzory jsou shromažďována a integrována do inteligentního řídicího systému, který dodáváme:

  • Vzdálené konzultace
  • Datové propojení
  • Nástroje pro podporu rozhodování
  • Upozornění na havárie
Nejčastěji vyhledávaná slova
Top