Jak řídit kvalitu vody?

Globální vize vodního hospodářství

Navrhujeme komplexní vodohospodářské systémy, které sledují přírodní vodní cyklus za účelem jeho efektivnější ochrany. Výroba pitné vody, čištění odpadních vod a ochrana přírodního prostředí jsou propojeny v rámci globálního přístupu ke kvalitě vody. Tato vize nám umožňuje poskytovat řešení přizpůsobená každému místnímu problému.

Instalace senzorů

Instalujeme senzory v přírodním prostředí, v továrnách a ve vodovodních sítích, abychom měřili kvalitu vody v reálném čase:

  • Výstražné stanice signalizující znečištění
  • Průtokoměry
  • Zařízení měřící rychlost ředění odpadních vod a odtok dešťovou kanalizací
  • Diagnostická zařízení pro kanalizační sítě

Kontrola kvality v reálném čase

Všechna data zachycená senzory jsou shromažďována a integrována do inteligentního řídicího systému, který dodáváme:

  • Vzdálené konzultace
  • Datové propojení
  • Nástroje pro podporu rozhodování
  • Upozornění na havárie