Rostoucí světová populace, urbanizace a nové způsoby výroby a spotřeby představují dvojí výzvu – potřebu chránit veřejné zdraví i životní prostředí. V celosvětovém měřítku je řízení stokových a dešťových kanalizačních sítí zásadní otázkou, která se dotýká zachování přírodního prostředí a dlouhodobé budoucnosti městského životního stylu. Společnost SUEZ vyvíjí nová řešení s cílem nahradit konvenční přístupy k řízení stokových a dešťových kanalizačních sítí inovačními a dynamickými systémy.
Vaše výzvy

Zajištění dobrého fungování kanalizační sítě pro zlepšení životních podmínek a přírodního prostředí

Existují dva typy kanalizačních systémů. Kombinované systémy vypouštějí některé nebo všechny povrchové vody do systému splaškových vod, zatímco samostatné systémy je vždy oddělují. I když jsou zásady shromažďování vod odlišné, provozní standardy zůstávají stejné.


Při volbě správného kanalizačního systému je rozhodujícím faktorem výkonnost. Řešení sítí stokových a dešťových vod je transformačním aktem, jehož cílem je zlepšit životní podmínky lidí a podpořit odolnost měst. V kontextu udržitelnosti, transparentnosti, ochrany životního prostředí a souvisejících předpisů musí být kanalizační a odvodňovací sítě považovány za nedílnou součást celého vodního cyklu.

 

V současné době se provozovatelé snaží řídit odpadní vody odpovědným, udržitelnějším a účinnějším způsobem.

80
%
splaškových vod je v rozvojových zemích vypouštěno do přírodních vodních těles bez jakékoliv úpravy
50
%
znečištěné dešťové vody je vypouštěno do řek a na pláže
70
%
průmyslových odpadních vod je v rozvojových zemích vypouštěno do přírodních vodních těles bez jakékoliv úpravy
Naše řešení

Umožníme vám poskytovat kvalitní služby v oblasti shromažďování a čištění odpadních vod.

Vyvinuli jsme 5 flexibilních řešení, která lze kombinovat s ohledem na každou potřebu v oblasti řízení stokových a dešťových kanalizačních sítí, od diagnostiky, správy sítí a řízení vtoků až po správu majetku a ochranu životního prostředí. Toto komplexní řešení nám umožňuje optimalizovat výkon kanalizační sítě a omezit její dopad na životní prostředí.
Naše odbornost

Poskytujeme podporu v rámci celého vodního cyklu

Nabízíme vám naše odborné znalosti pro realizaci Vašich projektů, od poradenství až po poprodejní služby.