Jak chránit životní prostředí?

Minimalizace dopadů vypouštění znečisťujících látek

Realizujeme řešení, která Vám umožní předvídat riziko znečištění a efektivně reagovat v případě krize:
 • Sledování kvality vody v reálném čase díky senzorům v terénu 
 • Varovná upozornění pro orgány státní správy a obyvatelstvo, pokud se kvalita vody zhorší 
 • Dodržení environmentálních norem pro vypouštění
 • Předvídání rizik znečištění pomocí našeho softwaru AQUADVANCED® Urban drainage 
 • Identifikace potenciálních zdrojů průmyslového znečištění
 • Stanovení a řízení plánu kontroly kvality na základě účinného monitorování a laboratorní analýzy

Smart sewerage system management - AQUADVANCED URBAN DRAINAGE - SUEZ

Credit: SUEZ group

Ochrana vodních těles a biodiverzity

Snažíme se omezovat dopady Vaší kanalizační sítě na vodní tělesa, do kterých kanalizace ústí:
 • Sledování kvality vody v reálném čase
 • Předvídání rizik znečištění pomocí našich prediktivních modelů
 • Určení nejvhodnějších senzorů a jejich umístění v síti 
 • Identifikace relevantních monitorovacích parametrů

Dodržování environmentálních norem

Pomůžeme Vám dodržet legislativu:
 • Ochrana námořního a fluviálního prostředí s cílem dodržet normy v oblasti životního prostředí 

Snížení spotřeby energií

Integrace energetické spotřeby Vašich infrastruktur a zařízení do ukazatelů Vaší výkonnosti: 
 • Řízení spotřeby energie pomocí našeho nástroje pro podporu rozhodování AQUADVANCED® Assainissement