Jak snížit výdaje při současné optimalizaci Vašich aktiv a souvisejících investic?

Snížení provozních výdajů

Podporujeme udržitelný provoz a údržbu v kombinaci s inovativními nástroji chytrého řízení, což Vám umožní řídit Vaše náklady:
  • Zavedení inovativní prediktivní a preventivní údržby v rámci všech Vašich zařízení, která vede ke zlepšení výkonu, snížení nákladů a eliminaci rizika poruch 
  • Optimalizace Vašich zdrojů pomocí systému Galia, nejmodernějšího řešení pro provoz a údržbu kanalizačních sítí, které umožňuje stanovovat priority zásahů v síti 

Prodloužení životnosti Vaší sítě na základě optimalizovaných operací a proaktivní údržby 

Vyvíjíme chytrá řešení pro dynamické řízení sítí. Prostřednictvím proaktivní údržby můžete optimalizovat své operace a předvídat problémy:
  • Přeměna Vašeho systému na aktivní infrastrukturu využívající náš nástroj pro podporu rozhodování AQUADVANCED® Urban Drainage 
  • Možnost výběru správných materiálů a vybavení pro obnovu Vaší sítě a prodloužení její životnosti 
  • Stanovování priorit zásahů ve Vaší síti pro omezení nákladů a investic při současném prodloužení životnosti Vašich zařízení 
  • Výhody plynoucí z inovativních řešení kontrol a čištění přizpůsobených potřebám Vaší sítě 
  • Řízení objemu vtoků a infiltrací na základě implementace správných procesů návrhu, konstrukce a oprav 
  • Nastavení zónování vtoků / infiltrací a implementace víceletého akčního plánu pro lepší správu majetku a přípojek 

Minimalizace výstavby dodatečné infrastruktury

Podporujeme zodpovědný provoz a údržbu s cílem optimalizovat výkonnost stávající sítě a minimalizovat potřebu budování nové infrastruktury:
  • Maximalizace retenční kapacity Vaší sítě za účelem omezení investic
  • Možnost výběru zařízení a metod, které nejlépe vyhovují obnově Vaší sítě