Jak zlepšit kvalitu služeb a zvýšit odolnost Vašeho města?

Zajištění kontinuity provozu prostřednictvím udržitelného provozu a údržby Vaší sítě 

Nabízíme inovativní techniky pro efektivní, dlouhodobý a ekologicky šetrný provoz a údržbu:
 • Posouzení strukturálních a funkčních podmínek Vaší sítě na základě hodnocení a inspekcí 
 • Navrhování a plánování obnovy stávajících zařízení a instalace nových zařízení s cílem omezit zranitelnost sítě 
 • Implementace systému Galia, který usnadňuje provoz a údržbu sítě prostřednictvím  chytrého řízení infrastruktury, prováděných operací a výsledků
 • Výhody plynoucí z inovativních řešení kontrol a čištění přizpůsobených potřebám Vaší sítě 
 • Možnost výběru nejvhodnějších materiálů a technik, které jsou navrženy tak, aby vedly k obnovení Vaší sítě a současně minimalizovaly dopad na okolní prostředí

Omezení dopadu prudkých dešťů na ekonomiku, každodenní život a bezpečnost 

Naše řešení umožňuje zpracovávat data v reálném čase a efektivně reagovat, což vede k omezení následků silných dešťů:
 • Usnadnění správy sítí díky našemu integrovanému softwaru AQUADVANCED® Urban Drainage, který optimalizuje retenční kapacitu, pomáhá provozovatelům rozhodovat v krizových situacích a minimalizovat rizika 
 • Analýza meteorologických údajů a dat hladinových, průtokových a kvalitativních senzorů instalovaných v rámci celé sítě 
 • Výpočty dopadu dešťových srážek na kanalizační systémy, městské oblasti a přírodní prostředí v reálném čase

Smart sewerage system management - AQUADVANCED URBAN DRAINAGE - SUEZ

Credit: SUEZ group

Předvídání mimořádných situací

Poskytneme Vám inovativní technologie pro předvídání mimořádných situací:
 • Předvídání záplav, přetečení a rizik znečištění pomocí našeho integrovaného softwaru AQUADVANCED® Urban Drainage 
 • Využití nástrojů pro modelování předpovědí havarijních situací v reálném čase, které jsou podporovány meteorologickými údaji 
 • Účinná reakce na prudké deště a rizika znečištění založená na efektivním řízení operací spojených s hydraulickou infrastrukturou, retenčními zařízeními a čistírnami odpadních vod v reálném čase 

Zvýšení transparentnosti mezi zúčastněnými stranami

Jsme přesvědčeni, že účinnost systémů shromažďování a zpracování odpadních vod musí být sdílena. Proto nabízíme osvědčené postupy na podporu transparentnosti vůči obyvatelstvu a orgánům místní správy:
 • Sdílení informací o kvalitě vody se zúčastněnými stranami a občany 
 • Podpora orgánů místní správy při řízení přístupu k plážím, jezerům a řekám, a varovná upozornění pro tyto orgány v případech, kdy se kvalita vody zhoršuje 
 • Využití našeho řešení COWAMA pro varování orgánů státní správy a občanů