Pro zajištění udržitelnosti činností provozovatelů vodárenských služeb je nezbytné implementovat efektivní strategii řízení tržeb. Společnost SUEZ disponuje znalostmi v oblasti podnikání i technickou odborností. Na tomto základě pomáhá společnostem distribuujícím pitnou vodu optimalizovat procesy řízení tržeb a zavádět inovativní technologie, které zabezpečují tržby a udržují provozní náklady pod kontrolou.
Vaše výzvy

Zákaznické procesy jako jádro Vaší strategie zajišťování tržeb

Skutečná hodnota vody je dnes značně podhodnocena. Distribuční společnosti jsou v současnosti konfrontovány s omezeními, které ohrožují efektivitu a udržitelnost jejich služeb: snížené investice, nedostatek vody, podvody, stárnoucí IT infrastruktury a racionalizovaná spotřeba. Na celosvětové úrovni dosahují roční deficity související s obchodními ztrátami v oblasti distribuce vody celkem 4 miliardy eur.

Řídicí procesy jsou nyní hlavním problémem provozovatelů, kteří usilují o neustálé zlepšování kvality svých služeb při současném vyrovnávání poklesu tržeb a zajišťování ochrany zdrojů. Lze zvažovat několik nástrojů ke zlepšení výkonnosti:

  • Zákaznický průzkum.
  • Měření a kontrola spotřeby.
  • Měření a související procesy.
  • Fakturace, inkaso a řízení nezaplacených pohledávek.
47
%
světové populace se bude do roku 2030 potýkat s nedostatkem vody
200
miliard m3
vody ročně schází ve srovnání s potřebami
16
miliard m3
vody ročně připadá na konto obchodních ztrát v souvislosti s řízením tržeb
Naše řešení

Optimalizace Vaší strategie zajišťování tržeb prostřednictvím kvalitativních zákaznických procesů

Poskytujeme řadu doplňkových a adaptabilních řešení, která Vám pomohou dosáhnout Vašich cílů v oblasti řízení tržeb. Zabezpečíme Vaše tržby a snížíme Vaše provozní náklady prostřednictvím přesnější fakturace a lepšího zákaznického servisu. Toto integrované řešení nám umožňuje podporovat zvyšování kvality Vašich služeb a optimalizovat Vaše tržby, a to v rámci odpovědného přístupu.
Naše odbornost

Poskytujeme podporu v rámci celého vodního cyklu

Nabízíme vám naše odborné znalosti pro realizaci Vašich projektů, od poradenství až po poprodejní služby.