Jak chránit vodní zdroje?

Racionalizace spotřeby vody a snížení vaší uhlíkové stopy

Naše  chytrá měřicí zařízení Vám umožní šetřit vodní zdroje na základě výrazného snížení ztrát a motivace uživatelů k racionalizaci spotřeby:
  • Zajištění přístupu spotřebitelů k ukazatelům produkce a spotřeby vody prostřednictvím webových stránek a aplikací chytrých telefonů za účelem racionalizace využívání vody.
  • Zlepšení informovanosti a znalostí spotřebitelů s cílem motivovat spotřebitele k tomu, aby aktualizovali své vlastní údaje o spotřebě vody, změnili své návyky a podporovali ochranu vody.

Posílení společenské odpovědnosti firem na základě zavádění udržitelných postupů

V rámci strategií zabezpečení tržeb vnímáme rovněž sociální a environmentální aspekty, které je třeba zohlednit v zájmu zajištění udržitelného a odpovědného řízení vodních zdrojů:
  • Lepší chápání analýz dat o spotřebě a chování spotřebitelů s ohledem na vodní zdroje.
  • Předpovědi objemů a tržeb pomocí nástrojů benchmarkingu a modelování spotřeby vody.
  • Analýza sociálních dopadů vodních zdrojů a diagnostika případů nejistých dodávek vody pro účely zohlednění iniciativ v oblasti sociálních cen.