Jak můžete zlepšit kvalitu svých služeb a spokojenost uživatelů?

Přesná fakturace a rychlé zákaznické služby pro spotřebitele

Měříme a fakturujeme spotřebu vody přesně, což znamená zvýšení Vašich tržeb a lepší služby pro Vaše zákazníky: 

 • Optimalizace řízení zákazníků díky našim různým modulům a odborným znalostem v oblasti outsourcingu zákaznických procesů v celém rozsahu, od odečtů měřidel až po inkaso plateb.
 • Zlepšení zákaznického servisu a zvýšení efektivity obchodních procesů prostřednictvím softwarového balíčku AquaCIS, který umožňuje vícekanálové řízení dematerializovaného vztahu se zákazníky. 
 • Výhody plynoucí z nových měřicích technologií pro spolehlivé a přesné měření a transparentní fakturaci.
 • Výhody plynoucí z inovativních řešení zaměřených na řízení v reálném čase, včetně odhalování nesrovnalostí a optimalizace operací v terénu.
 • Poskytování informací uživatelům prostřednictvím specializovaného zákaznického portálu, který umožňuje konfigurovat výstražná upozornění v případě abnormální spotřeby.

Maximalizace hodnoty dat na základě zlepšení jejich kvality a přesnosti

Naše řešení Vám umožní posílit Vaši databázi a zvýšit její užitečnost: 
 • Shromažďování a aktualizace informací o zákaznících prostřednictvím průzkumů zaměřených na zajištění přesné fakturace a předcházení podvodům. 
 • Zlepšení spolehlivosti databáze zákazníků pomocí softwarového balíčku AquaCIS na základě zvýšení přesnosti, komplexnosti, dostupnosti a ochrany dat při současném zkrácení doby zpracování dat.
 • Výhody dat získaných a aktualizovaných v reálném čase díky vzdálenému odečtu měřidel. 
 • Centralizace dat shromážděných inteligentními měřidly při využití naší jednotné platformy zaměřené na analýzu denních odečtů.

Okamžitý zásah v případě podvodu

Poskytujeme inovativní technologie pro zjišťování nesrovnalostí a implementaci účinných opatření:
 • Shromažďování a aktualizace informací o zákaznících prostřednictvím průzkumů zaměřených na zajištění přesné fakturace a předcházení podvodům.
 • Zaměření kontrol na případy s vyšší pravděpodobností nesrovnalostí.
 • Zlepšení detekce nezvyklé spotřeby v důsledku podvodu s využitím našeho řešení Aquapred®. 
 • Kvantifikace obchodních a měřicích ztrát, identifikace příčin díky provozním datům a průzkumům v terénu.
 • Usnadnění řízení a sledování procesu pomocí modulárního softwarového balíčku AquaCIS, který integruje pokročilé vztahy se zákazníky a komplexní fakturační funkce.