Jak snížit výdaje a zvýšit tržby?

Snížení provozních nákladů a zvýšení tržeb z vodárenských služeb

Jsme schopni zlepšit provoz Vaší sítě, což Vám umožní řídit náklady a optimalizovat tržby:
 • Instalace pokročilých řešení pro vzdálený odečet měřidel s využitím nejmodernějších technologií, jako jsou vysílače VHF s dlouhým dosahem, vysílače UHF a iMeters pro vysoce kvalitní přenos dat.
 • Implementace přesnější kontroly spotřeby, která Vám umožní zlepšit provoz sítě a dosáhnout nákladové efektivity.
 • Shromažďování a centralizace dat získaných pomocí inteligentních měřičů díky našemu softwaru pro správu dat.
 • Možnost denní analýzy shromážděných dat za účelem identifikace neočekávané spotřeby a detekce netěsností (úniků vody v síti). 
 • Nastavení zákaznicky přizpůsobených upozornění / výstrah s využitím indikátorů úniku nebo dohodnutých prahových hodnot pro správu sítě v reálném čase.

Optimalizace investic a prevence obchodních ztrát prostřednictvím obnovy měřících technologií

Pomáháme omezovat obchodní ztráty prostřednictvím přesného měření spotřeby a fakturování skutečné spotřeby:
 • Posouzení stavu Vašich měřidel na základě dostupných dat a inovativních technologií.
 • Sledování strategických měřidel (výroba, distribuce a významní zákazníci) za účelem získání přesného přehledu o výkonu distribuční soustavy a měřených objemech vody.
 • Kvantifikace obchodních a měřicích ztrát, identifikace příčin a odhady uhraditelných (dobytných) tržeb.
 • Stanovení strategie pro správu Vašich měřidel ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.
 • Zpracování podrobného plánu obnovy měřidel na základě priorit pro lepší řízení Vašich investic.
 • Minimalizace finančního dopadu počáteční investice prostřednictvím harmonogramu plateb, který je v souladu s plánem obnovy. 
 • Snížení nákladů na nákup měřidel a měření díky úsporám ze zvýšené výroby.
 • Možnost výběru nejvhodnějších a nákladově nejefektivnějších měřidel. 
 • Dodržení smluvních závazků a regulačních povinností týkajících se správy měřidel.