Chytrá řídicí centra vodárenských služeb

Společností SUEZ podporuje orgány místní správy prostřednictvím nabídky inovačního systému řízení vodovodních a kanalizačních sítí v podobě chytrých center. Snadný přístup k datům a řízení v reálném čase zlepšují výkon, spolehlivost i prognostiku.
Sdílení

Optimalizace vodárenských služeb na základě sdílení informací

Chytrá centra navržená společností SUEZ jsou vybavena chytrými a citlivými digitálními přístroji, které městským orgánům poskytují komplexní přehled o jejich vodárenských a kanalizačních službách. Senzory instalované v sítích a zařízeních se používají ke shromažďování a analýze dat s cílem usnadnit řízení v reálném čase.

 

Tato nová generace chytrých řídicích center se zaměřuje na tři hlavní cíle: dokonalost, sdílení a servis. Řídící centrum slučuje v jediném místě služby, know-how a chytré technologie, pomocí kterých společnost SUEZ zajišťuje:

 

 • lepší schopnost reagovat na podněty v rámci plánování údržby v terénu,
 • vyšší výkon zařízení a sítí,
 • lepší schopnost předvídání na základě využití prediktivních modelů,
 • hlubší sdružování údajů a sdílení informací se zúčastněnými stranami.

 

Poskytování údajů pro spotřebitele a orgány místní správy je jednou z hlavních priorit společnosti SUEZ, která navrhuje:

 

 • Webové platformy pro spotřebitele, které poskytují přístup k údajům o jejich spotřebě v reálném čase.
 • Webové platformy pro orgány místní správy, které umožňují přístup k informacím a údajům o službách, jakož i sledování zásahů v terénu v reálném čase.
 • Chytrá centra přístupná návštěvníkům.
Předvídání

Reakce v reálném čase a předvídání na základě chytrých technologií

Chytrá centra využívají pro řízení sítí a zařízení chytré technologie. Jedná se o skutečné rozhodovací nástroje, které shromažďují data v reálném čase a navrhují potřebná opatření osobám, které rozhodují. Vedení pak může pověřit zásahem ty nejvhodnější údržbářské týmy.

 

Incident nebo výstraha? Pomocí chytrých technologií může chytré centrum takové případy lokalizovat a identifikovat. Chytré nástroje plánují zásahy, požádají všechny příslušné strany o povolení k zásahu a aktivují týmy s cílem zajistit co nejrychlejší a nejúčinnější zásah. Hluboká znalost provozních podmínek zařízení a sítí rovněž zajišťuje větší bezpečnost v případě krize, a to na základě předvídaní strategií řízení podle předem definovaných scénářů.

Unikátní software Aquadvanced
Společnost SUEZ vyvinula unikátní software AQUADVANCED®, který maximálně využívá velké objemy dat a řeší veškeré problémy vodního hospodářství v reálném čase, od správy vodních zdrojů až po řízení vypouštění odpadních a dešťových vod do přírodního prostředí.

AQUADVANCED® Water networks, AQUADVANCED® Energy and AQUADVANCED® Well Watch 

Tyto tři softwarové aplikace jsou založeny na sběru dat z více zdrojů, digitálním modelování a zpracování informací v reálném čase, a jsou určeny pro řešení potřeb provozovatelů sítí pitné vody: denní kontrola operací, detekce úniků vody, sledování kvality vody, bezpečnost provozu, ochrana infrastruktury, snížení provozních nákladů, energetická účinnost atd.

AQUADVANCED® Urban Drainage

Software AQUADVANCED® Urban Drainage obsahuje tři komplementární moduly, které kombinují měření v terénu, externí data a digitální modely, a optimalizační nástroj, který trvale monitoruje kanalizační systém, předchází povodním, chrání životní prostředí a optimalizuje stávající infrastruktury pro regulace a úpravy.
Výhody

Výhody komplexního přehledu

Chytrá řídicí centra sdružují chytré technologie, které zaručují:

 

 • lepší kontrolu, sledování a optimalizaci provozu,
 • lepší řízení a ochranu zdrojů,
 • zvýšenou schopnost reagovat na problémy na základě plánování a optimalizace zásahů v terénu,
 • lepší výkonnost, včetně snížení energetické náročnosti zařízení a sítí,
 • schopnost reagovat na neočekávané události a předvídat je, zejména pokud jde o počasí,
 • větší ochranu přírodních ekosystémů díky prediktivním expertním systémům,
 • produktivnější sdílení dat s obecními úřady, které jim umožňuje rychle informovat obyvatele a efektivněji chránit jejich majetek.